Students

Business Administration

2018-2019
This programme is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Engels: Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor Nederlandse ondernemers? Wanneer breid je als bedrijf uit naar het buitenland? Hoe kun je teruglopende verkoopcijfers ombuigen en hoe ga je om met het Internet of Things?

Bedrijfskunde is dé academische opleiding om succesvol een organisatie te managen, zelf te ondernemen of organisaties van advies te voorzien. Bedrijfskunde brengt de noodzaak met zich mee om niet alleen de ‘harde’ en analytische kant van de organisatie, zoals de structuur, de processen en de financiën, maar ook de ‘zachte’ kant, de mensen en de cultuur, goed te kennen. Om die reden leer je binnen de opleiding bedrijfskundige problemen analyseren vanuit acht kerndisciplines: strategie, marketing, finance, management accounting, organisatiekunde, personeelsbeleid, logistiek en informatietechnologie

De bacheloropleiding Bedrijfskunde duurt drie jaar. In het eerste anderhalf jaar van het programma komen de kerndisciplines van bedrijfskunde aan bod: strategie, marketing, finance, management accounting, organisatiekunde, personeelsbeleid en logistiek.

Het tweede semester van jaar 2 vul je in met vakken die jouw specifieke interesse hebben en waarin je je verder wilt specialiseren. Je sluit jaar 2 af met een onderzoeksproject waarin je kennis uit de verschillende vakgebieden en geleerde onderzoeksvaardigheden combineert. In jaar 3 kun je in het eerste semester een minor volgen of in het buitenland studeren. Als je ervaring op wilt doen in het bedrijfsleven, is er ruimte voor een wetenschappelijke stage. In het tweede semester van het derde jaar volg je specialisatievakken ter voorbereiding op een vervolgmaster. Je sluit je bacheloropleiding af met een scriptie.

Voor excellente en ambigieuze studenten is er de mogelijkheid om aanvullend een Honours programma te volgen.

Info

Level Bachelor
Language Dutch
Duration 3 years
Type Fulltime
Credits 180 EC
Faculty School of Business and Economics
This programme is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.
First year Business Administration
Description
Het eerste studiejaar bestaat uit verplichte vakken (totaal 60 EC).
Daarnaast is een Taaltoets verplicht.

De opleiding bedrijfskunde laat je vanaf het eerste jaar met de
praktische relevantie van academisch onderzoek kennis maken. Dit beperkt
zich niet tot (gast)colleges en cases binnen de reguliere vakken maar
biedt studenten ook de kans om actief deel te nemen aan onderzoek. In
het eerste jaar nemen de studenten deel aan bestaande
onderzoeksprojecten en worden de resultaten verder geanalyseerd in
vakken zoals Business Statistics. In het vervolg van het programma
worden de studenten actiever betrokken bij de bredere opzet en de
analyse van resultaten. In jaar 1 (periode 1, 2 en 3) dien je daarom
deel te nemen aan onderzoek ("research participation").

- Het eindcijfer voor het vak Academic Skills wordt pas toegekend als
aan de taaltoets en aan de voorwaarden van het vak Research
Participation I is voldaan.

Omwille van didactische redenen is de deelname aan de werk- en
instructiecolleges in jaar 1 verplicht (zie studiewijzers van specifieke
vakken voor de toepassing ervan).

Op de introductiedag wordt de structuur van het programma toegelicht.
Aan het begin van elke periode is er op Blackboard een studiewijzer
beschikbaar van de vakken in desbetreffende periode. Hierin vind je
uitgebreide informatie over de doelstellingen, werkwijze en inhoud van
het vak.

In het eerste jaar geldt een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent
dat je aan het eind van het jaar ten minste 42 studiepunten moet hebben
behaald, plus het vak Business Mathematics (E_BK1_BUSM) om verder te
mogen in je opleiding. Kijk op VUnet voor meer informatie.
Course Name Period Credits Code
Business Mathematics P1 6EC E_BK1_BUSM
Business Processes P1 6EC E_BK1_BP
Taaltoets P1 0EC E_BACH_TAALT
Research Participation I P1+2+3 0EC E_BK1_RPR1
Economics P2 6EC E_BK1_ECON
Organization Theory P2 6EC E_BK1_ORGT
Academic Skills P3 6EC E_BK1_ACSK
Business Statistics P4 6EC E_BK1_BS
Marketing P4 6EC E_BK1_MKT
Human Resource Management and Organisational Behavior P5 6EC E_BK1_HRMOB
Supply Chain Management P5 6EC E_BK1_SCM
Integration Project P6 6EC E_BK1_IP
Second year Business Administration
Description
Het tweede jaar bestaat uit verplichte vakken (8 vakken van elk 6 EC en
Research Participation) en keuzevakken (2 keuzevakken van elk 6
studiepunten; 1 vak in periode 4 en 1 vak in periode 5).

Let op:

- Het eindcijfer voor het vak Research Project wordt pas toegekend als
aan de voorwaarden van Research Participation II is voldaan.

- Om een BSc scriptie traject in jaar 3 te mogen starten en een
begeleider toegekend te krijgen dien je alle vakken van jaar 1 en 2
behaald te hebben vóór februari in jaar 3. Concreet betekent dit dat je
voor toelating tot het scriptietraject in jaar 3 voor de tweedejaars
vakken uit periode 1 nog 2 kansen hebt om deze te behalen en voor de
tweedejaars vakken uit periode 2 en 3 heb je nog 1 kans om deze te
behalen in jaar 3. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt. Zonder
een afgeronde BSc scriptie kan je de MSc opleiding niet starten.

- Houd bij je keuzemogelijkheden binnen je bacheloropleiding rekening
met de toelatingseisen voor de masteropleiding, die je wellicht na je
bachelor wilt volgen. Ook zul je in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld de
Master Finance) een extra vak moet volgen, bovenop je reguliere
programma.
Third year Business Administration
Description
Het derde jaar van de opleiding Bedrijfskunde is enerzijds gericht op
afronding van je opleiding en verdere integratie en verdieping van de
kennis die je in de eerste twee jaar hebt verworven. Anderzijds is het
een voorbereiding op het volgen van een masteropleiding, hetzij aan deze
faculteit, hetzij elders.

Het derde jaar bestaat uit een minor van 30 EC (of een andere invulling
van de vrije keuzeruimte), één verplicht vak (6 EC), twee
specialisatievakken (2x6 EC) en een thesis (12 EC).

Het tweede semester van het derde jaar volg je samen met de studenten
van de bachelor International Business Administration. Het onderwijs in
het tweede semester is geheel in het Engels.

Houd bij je keuzemogelijkheden binnen je bacheloropleiding rekening
met de toelatingseisen voor de masteropleiding, die je wellicht na je
bachelor wilt volgen. Ook zul je in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld de
Master Finance) een extra vak moet volgen, bovenop je reguliere
programma.

Voor studenten die in september 2013 of eerder zijn gestart met de
opleiding Bedrijfskunde en die nog vakken van het derde jaar moeten
afronden geldt een overgangsregeling.
Derde jaar Bachelor Bedrijfskunde – Minor
Description
Het eerste semester is vrije keuzeruimte. Hierin kun je een minor
kiezen. Iedere minor bestaat uit vijf vakken van ieder 6 EC. Je hebt de
keuze tussen een Faculteitsminor, Universiteitsminor, of een Educatieve
minor. Daarnaast heb je de keuze om een eigen vakkenpakket samen te
stellen. Dit vakkenpakket dient echter wel vooraf goedgekeurd te zijn
door de examencommissie.

Let op: Onderstaande universiteitsminoren mogen níet gevolgd worden door
studenten van de bacheloropleiding Bedrijfskunde:
- Business Administration
- Managing Digital Innovation

In plaats van een minor kun je er ook voor kiezen om het eerste semester
in het buitenland te gaan studeren. Kijk voor meer informatie op VUnet >
Serviceplein > Studeren in het buitenland (Uitwisseling).
Faculty Minors SBE
Description
Underneath the minors that have been developed by the School.
Minor Entrepreneurship
Description
In SBE’s minor in entrepreneurship, students not only study
entrepreneurs but also become entrepreneurs. This minor is an exciting
set of carefully selected courses that are designed to offer students
fundamental knowledge about entrepreneurship in different contexts and
enhance their entrepreneurial skill sets. The knowledge students gain
from this minor is extremely valuable in today’s labor markets, because
career success increasingly depends on students’ capacity to be
proactive, promote change, and pursue new entrepreneurial initiatives
that create economic and/or social value. Specifically, completing the
minor will allow students to better appreciate the different forms of
entrepreneurship across various contexts, understand the distinct
challenges faced by entrepreneurs, and find creative solutions for
overcoming these challenges. Indeed, both startup and corporate
entrepreneurs often struggle to launch and grow new business ventures
such that knowledge about how to successfully develop new
entrepreneurial initiatives is essential to any student. So if you are
thinking about becoming an entrepreneur, this is definitely the minor
for you. But also if you do not have plans to go in that direction, this
minor is worthwhile because knowledge of entrepreneurship is critical to
anyone who interacts in significant ways with entrepreneurs including
managers in large established firms, consultants, bankers, and
government policy makers.

This minor contains 5 compulsory courses. Instead of the courses Filming
Entrepreneurship and New Venture Creation you may choose to do an
internship. Note that the internship has to be approved by the minor
coordinator in advance.
Course Name Period Credits Code
Foundations and Forms of Entrepreneurship P1 6EC E_BK3_FFE
Strategic Management of Technology and Innovation P1 6EC E_BK3_SMTI
Enterprising Behavior P2 6EC E_BK3_ENTBEH
Filming Entrepreneurship P2 6EC E_BK3_FE
Internship Minor Entrepreneurship P2+3 12EC E_BK3_IMENT
New Venture Creation P3 6EC E_BK3_NVC
Minor Understanding and Influencing Decisions in Business and Society
Description
The Department of Marketing offers this SBE minor in collaboration
with the department of Management and Organization Studies in the fall
semester (September-January) starting in the academic year 2016-2017.

The 30 EC programme is entirely taught in English and will allow
students to understand and influence human decision making and behavior
in the context of organizations (employees, managers, teams) and their
interactions with the world outside (markets and consumers, but also
business partners and competitors). To achieve this goal, we rely on
recent insights from behavioral economics and psychology.

Upon completion of this minor, students will be able to:
- Understand how decisions and behavior are influenced by the physical
and social environments and the decision making strategies that are
used.
- Based on this knowledge, develop strategies to influence (e.g.,
through "nudging") the behavior of others in order to achieve business
and societal goals, such as increasing sales or reducing environmental
pollution.
- Analyze the behavior of others (e.g., employees) in order to improve
cooperation and output of teams and organizations
- Formulate negotiation strategies to achieve optimal results in terms
of outcomes (distributive negotiations) and relationships among parties
involved (integrative negotiations).
- Reflect on the ethical aspects of such influence strategies


The minor is relevant to:
- All students in Business Administration and Economics
- All students from other bachelor programmes that are interested in
decision making and influencing other people’s behavior (e.g. health
science, communication science, psychology, social sciences).

This minor contains 5 compulsory courses. Instead of the courses
Designing Interventions in Business and Society and Managing
Negotiations: Getting to Yes you may choose to do an internship.
Note that the internship has to be approved by the minor coordinator in
advance.
Course Name Period Credits Code
Judgment and Decision Making P1 6EC E_BK3_JDM
Leadership: Mobilizing People P1 6EC E_BK3_LMP
Managing Negotiations: Getting to Yes P2 6EC E_BK3_MNGY
Nudge: Influencing Behavior P2 6EC E_BK3_NIB
Internship Minor Understanding and Influencing Decisions in Business and Society P2+3 12EC E_BK3_IMUID
Designing Interventions in Business and Society P3 6EC E_BK3_DIBS
Minor Accounting, Organizations and Society
Description
Financial information systems are part of a company’s infrastructure. A
thoroughly understanding of the context in which companies operate is
required to be able to design effective information systems. Completing
this minor will allow students to understand the effects of integrating
traditional bookkeeping with modern IT systems, the legal and societal
role of good Corporate Governance as well as the importance of
organizational behavior and decision making.

The minor contains 5 compulsory courses.
Course Name Period Credits Code
Accounting and IT Systems I P1 6EC E_EBE3_AIT1
Organizational Behavior and Decision Making P1 6EC E_EBE3_OBDM
Business Intelligence and Analytics P2 6EC E_MM_BIA
Corporate Governance and Accountibility P2 6EC E_EBE3_CGA
Tax and Organizations P3 6EC E_EBE3_TO
Minor Health Care Management
Description
The minor Health Care Management is a joint programme offered by the
School of Business and Economics (SBE) and the Faculty of Earth and Life
Sciences (FALW). It is open to all bachelor students from the VU, from
other Dutch universities and from universities abroad.

This minor discusses health care policy from an economic perspective and
deals with management of health care organizations, using economic,
organization, accounting and finance theories and methods. It offers
students in economics and business sciences the opportunity to use
economic and organizational theories which enables them to gain in-depth
knowledge about the cure and care sector. The minor is also useful for
students from other faculties who have studied health care issues from
another perspective, like medicine, social sciences, life sciences and
behavioral and movement sciences. The minor may be especially helpful
for those students who consider working in policy development or
managerial positions within the health care sector. The minor relates to
two major VU themes: Human & Life Sciences en Professional Services.

The minor focuses on the following themes:
- The economic effects of health, illness, demographic developments and
aging.
- The role of government intervention in the health care market,
positive and negative economic implications of regulation.
- Structure and functioning of care and cure markets, and the way health
care supply meets health care demand.
- The role of health insurance arrangements in influencing health care
supply.
- Policy issues around health care regulation, accessibility of care,
cost control and health care quality.
- Financial management of health care organizations in their pursuit of
health care productivity, cost effectiveness and quality.
- Management of health care organizations, the role of management in
steering and controlling professionals, leadership, and communication.

The minor enables students to analyze the effectiveness of health care
policies, to analyse complex issues related to financing and controlling
health care institutions, and to improve internal management issues
within health care organizations.

The minor contains 5 compulsory courses.
Course Name Period Credits Code
Economics of the Dutch Health Care System P1 6EC E_EBE3_EDHCS
Health Economics P1 6EC E_EBE3_HEC
Economic Assessment of Health Care P2 6EC E_EBE3_EAHC
Financial Management in Health Care Organizations P2 6EC E_EBE3_FMHCO
Health Care Management P3 6EC E_EBE3_HCM
Minor Real Estate Economics and Finance
Description
Why does economic activity concentrate in specific locations? How do
real estate developers react to the strong demand for space at these
focal points? What are the implications for the surrounding urban areas?
Should the government provide guidance through land use policy? These
questions illustrate a number of important topics that will be dealt
with in the Minor Real Estate Economics and Finance. You will learn what
economic analysis contributes to our understanding of how cities evolve
and what role policy can play. You gain insight into the functioning of
real estate markets, including their volatility and apparent lack of
efficiency.

The minor contains 5 compulsory courses.
Course Name Period Credits Code
Real Estate Finance and Urban Development P1 6EC E_EBE3_REFUD
Real Estate Investment P1 6EC E_EBE3_REI
Behavioral Finance and Real Estate P2 6EC E_EBE3_BFRE
Urban Economics and Real Estate P2 6EC E_EBE3_UERE
Real Estate Economics and Finance Research Project P3 6EC E_EBE3_REEFR
Minor Risk Management for Financial Institutions
Description
The minor highlights risk issues from different perspectives, such as
human behaviour, methods and techniques, financial markets and
supervision, and technological innovation. You will gain insights how
financial institutions work and analyse their business models and risk
issues. The minor emphasises the importance of a holistic view including
behavioral finance. Finally, the risks of new developments will be
discussed. What is the impact of new financial technologies (FinTech’s
and Big Data) and how can you mitigate cybercrime.

The minor contains 5 compulsory courses.
Course Name Period Credits Code
Risk Management for Financial Institutions P1 6EC E_EBE3_RMFI
Risk Management in Banking P1 6EC E_EBE3_RMB
Behavioral Finance and Real Estate P2 6EC E_EBE3_BFRE
New Developments in Risk Management P2 6EC E_EBE3_NDRM
A Big Risk Experience P3 6EC E_EBE3_BRE
Minor Applied Econometrics: A Big Data Experience for All
Description
An in-depth introduction to Econometrics. The Minor Applied Econometrics
provides a thorough introduction to econometric methods and techniques
with an emphasis on how to implement and carry out the methods in
empirical studies and how to interpret the results. The key steps of
model formulation, parameter estimation, diagnostic checking, hypothesis
testing, model selection and empirical analysis are given extensive
attention throughout the different courses. Apart from the fundamentals
of econometrics, much emphasis is given to how econometric methods are
carried out in different empirical settings and studies. Particular
attention will be given to issues related to "big data" in the context
of different disciplines in economics and business.

All students with a liking of mathematics, statistics and/or computing
are welcome. We aim to attract a heterogeneous group of Bachelor
students from VU and outside with good knowledge of mathematics and
statistics courses (ideally with grades greater than or equal to 7, but
we do not set requirements), and for those who want to distinct
themselves. Bachelor Econometrics students are especially welcome.
Bachelor Econometrics students take the course "Bayesian Econometrics",
as a substitute for the course "Introduction to Econometrics", in the
first period. In this way we make this Minor also of interest to
Econometrics students.

This minor consists of compulsory and elective courses.
- The compulsory courses are Case Study: A Modelling Competition,
Introduction to Time Series and, depending on the programme you follow,
either Bayesian Econometrics (for econometrics students), or
Introduction to Econometrics (for non-econometrics students).
- In addition you may choose 2 out of 3 elective courses.
- On top of the programme, described above, you may opt for an
internship of 12 EC. In that case, the internship replaces the
obligatory course Case Study: A Modelling Competition as well as one of
the elective courses (so you choose 1 in stead of 2 elective courses).
Note that the internship has to be approved by the coordinator of the
internships within the minor in advance.

Students in this Minor will reach for the entrance requirements for
Master (honour) programmes such as Quantitative Economics, Quantitative
Risk Management, Financial Econometrics, but also other Masters such as
Quantitative Marketing, Econometric Theory, Applied Econometrics,
etcetera.
Course Name Period Credits Code
Bayesian Econometrics P1 6EC E_EOR3_BE
Introduction to Econometrics P1 6EC E_EOR3_IE
Introduction to Time Series P1 6EC E_EOR3_ITS
Empirical Economics P2 6EC E_EOR3_EEC
Empirical Finance P2 6EC E_EOR3_EFIN
Empirical Marketing P2 6EC E_EOR3_EMKT
Internship Minor Applied Econometrics: A Big Data Experience for All P2+3 12EC E_EOR3_IMAE
Case Study: A Modelling Competition P3 6EC E_EOR3_CSMC
Minor E-Business and Online Commerce
Description
Business-related interactions are increasingly facilitated by various
Information & Communication Technologies - from websites and social
media to Enterprise Systems, from mobile devices to EDI. In the minor E-
business and online commerce, this development is viewed from different
disciplines, yet with an integrative perspective. With a focus on
Business-to-Consumer online commerce (although taking into account
Business-to-Business and Consumer-to-Consumer interaction as well), we
address the Marketing, Logistics and Information Systems-related aspects
of E-Business. This minor provides students with an in-depth knowledge
of the full range of business aspects related to E-business - from
consumer interaction to fulfillment, and from marketing strategy to
data, analytics and information systems. This knowledge will be applied
in answering both academic and practical questions. Also, students will
be stimulated to critically reflect on the business and ethical issues
related to E-business and online commerce.

For who?
This minor is relevant to students from both the business administration
(BK/IBA) and the economics and business economics (EBE) programme. For
EBE students, this minor is relevant since commerce is a crucial factor
from both a macro-economic and a business economics perspective. As
interactions between business and customers increasingly move to the
online world, this has far reaching economic implications at several
levels.

This minor contains 5 compulsory courses. Instead of the courses
Emerging Technologies for E-Business and Online Commerce and Information
Systems in E-Business and Online Commerce you may choose to do an
internship. Note that the internship has to be approved by the minor
coordinator in advance.
Course Name Period Credits Code
Consumer Science for Online Commerce P1 6EC E_IBA3_CSOC
Introduction to E-Business and Online Commerce P1 6EC E_IBA3_IEOC
E-Commerce Supply Chain Management P2 6EC E_IBA3_ESCM
Information Systems in E-Business and Online Commerce P2 6EC E_IBA3_ISEOC
Internship Minor E-business and Online Commerce P2+3 12EC E_IBA3_IMEOC
Emerging Technologies for E-Business and Online Commerce P3 6EC E_IBA3_ETEOC
Minor Sustainability: Management and Innovation
Description
Sustainable development is one of the key challenges for the 21st
century. The minor on Sustainability and Innovation offers students a
programme rooted in business and economics to explore how innovation can
contribute to sustainable development. Sustainability builds on the
understanding that actions ‘here and now’ have effects in other places,
for other people, at other moments in time. This leads to grand
challenges such as problems with global warming, water, energy, and
poverty. Yet, addressing such grand challenges offers opportunities for
business as well, and many leading companies and new start-ups are
reaping such opportunities. Through sustainable innovations like
renewable energy solutions, micro loans, circular business models, and
‘sharing economy’ platforms, to name just a few, these emerging
businesses tap into growth markets. Characteristic of these
opportunities is that they create shared value: they do not only create
profit, but also create value for planet and people. In this minor
students will learn to understand global and local sustainability
issues, and learn how to apply this knowledge to design strategies,
value chains, and innovations. With its academically and practically
challenging programme, this minor aims to inspire students that wish to
take on an entrepreneurial role in society by joining an established
firm, a government agency, or by starting a firm themselves.

This minor can be followed by all SBE bachelor students. In addition,
advanced bachelor students (third year) from other faculties as well as
other universities are welcome to join. Particularly those with in an
interest in Business and Organization Studies, Economics, Social
Sciences, Social Psychology, Healthcare, Media and Communication
Studies, Engineering, Technology Management, Operations Management and
Education. It is especially interesting for:
- Future managers who want to understand how sustainability can be
implemented in existing business - Entrepreneurs / intrapreneurs that
want exploit the opportunities sustainability offers - Future
consultants in sustainability, strategic business consultants, of
government policy consultants
- Students that want to be active in NGO’s or other societal
organizations

It is possible to replace two of the courses for an internship that will
be supervised by one of the lecturers of the courses. Internships should
be aligned with a topics addressed in the minor and should be initiated
by students. Proposals for an internship need approval from the minor
coordinator.

Coordinator: Philipp Tuertscher Department of Information, Logistics and
Innovation philipp.tuertscher@vu.nl

This minor contains 5 compulsory courses. The minor programme will be
taught in English. Instead of the courses Marketing Sustainable
Innovations and Organizing Sustainable Innovation you may choose to do
an internship. Note that the internship has to be approved by the minor
coordinator in advance.
Course Name Period Credits Code
Grand Challenges for Sustainability P1 6EC E_IBA3_GCS
Shared Value Creation P1 6EC E_IBA3_SVC
Organizing Sustainable Innovation P2 6EC E_IBA3_OSI
Sustainable Supply Chain Management P2 6EC E_IBA3_SSCM
Internship Minor Sustainability and Innovation P2+3 12EC E_IBA3_IMSI
Marketing Sustainable Innovations P3 6EC E_IBA3_MSI
Educatieve minor
Description
Voor meer informatie over de educatieve minor Economie, zie
http://vu.nl/nl/opleidingen/minoren/educatieve-minoren/index.aspx. Hier
vind je onder meer het vakkenoverzicht en de toelatingseisen van deze
minor.
Education Minor
Course Name Period Credits Code
Personal Teachning assistant P1+2+3, P4+5+6 3EC O_PAL
Universiteitsminoren
Description
De universiteitsminoren
- Zijn in principe toegankelijk voor alle bachelorstudenten van alle
faculteiten.
- Kennen voor sommige minoren een toegangseis.
- Hebben een vaste omvang van 30 EC.
- Vooraf geen toestemming van je eigen examencommissie nodig om de 30 EC
van deze minor mee te laten tellen in het afstudeerpakket van je
opleiding.
- Indien een bepaald vak uit de universiteitsminor onderdeel uitmaakt
van je reguliere curriculum, kun je deze minor niet (volledig) volgen
omdat vakken niet twee keer kunnen meetellen. Vraag in dat geval
toestemming van de examencommissie voor de invulling van de
profileringsruimte.
Minor Brain and Mind
Description
The purpose of this minor is to acquaint the student with different
disciplines within the field of Neuroscience. The student will become
familiar with the workings and functions of different types of brain
cells and brain areas. The student will learn how this knowledge can be
used to understand characteristics of the healthy brain (e.g.,
perception, attention, learning and memory), of the developing brain
(pre- and postnatal), and of the diseased brain (e.g., depression,
addiction, eating disorders).
In addition, the students will be familiarized with recent findings from
the fields of human genetics and will actively participate in
nature-versus-nurture debates. Finally, this minor provides an
introduction into recent technological advances in brain-machine
interfaces, deep brain stimulation, and robotics in the context of
Neuroscience. The integration of disciplines such as biology,
psychology, sociology, and genetics, is central to this minor. Students
learn to think critically about how knowledge of the brain and the human
genome can be applied to tackle societal issues.
Course Name Period Credits Code
Cognitive Neuroscience P1 6EC AB_1056
Nature versus Nurture P1 6EC AB_1057
Brain in Trouble P2 6EC AB_1038
The Developing Brain P2 6EC AB_1059
Mind and Machine P3 6EC AB_1060
Minor Business Administration
Description
Why are some companies outperforming their rivals? How is it that
companies like Nike and ASML are responsive to changes in customer
preferences and are successfully battling their competitors, whereas
companies like General Motors and Philips struggle? Why are companies
like Airbnb and Uber successful in developing and selling product and
service innovations, whereas publishers and record companies lack
innovative capacity? How is it possible that long-existing companies are
surpassed by new venture start-ups with radical different business
approaches, such as Shapeways and Blendle? The answers to these
questions show that high-performing companies excel in using new ways of
management and organization. Specifically, these companies have business
models that work in today’s dynamic environment.

In the Minor in Business Administration you will learn to build, assess,
and change business models and tackle management and organization
issues.

The Minor in Business Administration is a 30 EC programme taught in
English. You will become familiar with the foundations of business
administration: strategy, marketing, finance, accounting, logistics,
technology, and human resource management. Using business model
thinking, you will combine and apply the knowledge from these
disciplines to study businesses. In addition, midway the programme you
are asked to select a specialization theme, which enables you to obtain
a deeper understanding about the relationship between your profession
and a business discipline. In addition to academic skills, the programme
emphasizes professional skills, including creativity, communication,
reflexivity, and consultancy. The Minor Business Administration provides
you with knowledge and skills to successfully act in dynamic
organizations, irrespective of your professional background.

Students in the BSc programmes Economics and (International) Business
Administration are excluded from participating in this University Minor.
Course Name Period Credits Code
Business Professionals P1 6EC E_MB_BPROF
Foundations of Business Administration P1 6EC E_MB_FBA
Business Model Assessment P2 6EC E_MB_BMA
Business Model Innovation P2 6EC E_MB_BMI
Business Project P3 6EC E_MB_BPROJ
Minor Global Food Security
Description
Global food security is at the core of many of today’s societal
problems, varying from undernourished children to obese adults and
elderly; climate change presents a challenge for future food production;
novel technologies raise ethical questions with respect to animal
welfare, preservation of biodiversity, and protection of national policy
autonomy. These and many other societal issues are part of the content
of this course. These insights will be useful to a variety of academic
and societal fields, and may help you to choose your master’s programme.

This minor takes real world problems as a starting point. Examples,
assignments and (guest)lectures will be based on the variety of actual
challenges related to food security. Throughout the minor, culminating
in an advisory report in the last course, you will conduct an assignment
for a real organization active in the field of food security; e.g. the
Ministry of Economic Affairs; Oxfam Novib; FrieslandCampina.

Jobs are increasingly about combinations of insights and skills rather
than specialized knowledge only. In this minor you will acquire skills
and insights from different scientific backgrounds to be able to conduct
interdisciplinary research. The fact that this minor is offered by the
Amsterdam Centre for World Food Studies, an institute that brings
together researchers from different faculties of the VU to conduct
inter- and transdisciplinary research on food security, guarantees the
richness of skills and methods taught.
Course Name Period Credits Code
Agriculture for Food and Nutrition Security P1 6EC E_MG_AFNS
Challenges of Food and Nutrition Security P1 6EC E_MG_CFNS
Economics and Politics for Food and Nutrition Security P2 6EC E_MG_EPFNS
Food and Quality of Life P2 6EC E_MG_FQL
Applications in Food and Nutrition Security Analysis P3 6EC E_MG_AFNSA
Minor Managing Digital Innovation
Description
The opportunities of the digital era are essentially unlimited.
Innovative technologies may completely change how business and design
processes are set up, while new directions for fruitful start-ups are
countless. This calls for new and strategic ways of organising these
opportunities to innovate in the digital world. If you are interested in
new, exciting ways to organise for digital innovation, if you want to
learn how new digital technologies such as big data, 3D printing and
robotization change the way of working in your own field of expertise;
if you are interested in how to design and organise pervasive digital
technologies, if you would like to start your own Spotify, Uber or
Airbnb in your own specific discipline and would like to learn how to do
so; if you are interested in new professional, organisational and
managerial insights related to digital innovation, this minor is for
you.

This minor is a 30 EC programme taught in English. The programme
consists of five courses taught during the first semester of the third
year of your Bachelor program.

Students in the Bachelor programmes (International) Business
Administration are excluded from participating in this university minor.
Course Name Period Credits Code
Introduction to Digital Innovation P1 6EC E_MM_IDI
Strategic Management of Technology and Innovation P1 6EC E_BK3_SMTI
Business Intelligence and Analytics P2 6EC E_MM_BIA
New Ways of Working P2 6EC E_MM_NWW
Ethics of Algorithms P3 6EC E_MM_ETHA
Minor Economics
Description
What is the future of employment in the face of technical innovation?
Why does the discovery of natural resources make a country sometimes
poorer rather than richer? How can we keep the pension and health care
system sustainable if there are only half as many working age people?
Why do economic crises occur? These questions illustrate how economics
touches upon the most pressing problems of today: economic well-being,
inequality and sustainability. In the minor in Economics you will learn
to tackle economic issues by learning to think like an economist.

The minor in Economics is a 30 EC programme taught in English. You will
become familiar with the development of economic thought, including the
principles of micro- and macroeconomic theory and key insights from
empirical economic analysis. You will gain insight into the role of
economic policy, learning to identify when markets fail and when policy
interventions may provide solutions. Finally, you learn to take a
structured approach to solving practical problems using economic core
concepts. Upon completion you will have a proven ability to apply sound
economic reasoning to a range of issues on a micro- and macroeconomic
level, for example related to health, law, environment, finance, labor,
transport, and development.

Students in the BSc programmes Economics and Business Economics as well
as Econometrics are excluded from participating in this university
minor.

Our general Canvas page for the minor can be accessed by anyone with a
valid VU Net ID, https://canvas.vu.nl/courses/27772
Course Name Period Credits Code
Development of Macroeconomic Thought P1 6EC E_ME_DMT
Foundations of Microeconomics P1 6EC E_ME_FM
Business Cycles and Stabilization Policy P2 6EC E_ME_BCSP
Structural Policy P2 6EC E_ME_SP
Applications in Economic Policy: Policy Analysis, Formulation and Evaluation P3 6EC E_ME_AEP
Minor Gender and Diversity
Description
In this multidisciplinary minor you will learn how to critically
perceive contemporary discussions in science and society from the
perspective of gender and diversity. You will gain knowledge of the
relevant theories on gender, race, ethnicity and sexual orientation in
the disciplinary fields of history, philosophy, literature, medicine,
sociology and anthropology, and theology. You develop a diverse
perspective in discussions with students from other disciplines in the
classroom. In assignments you apply the knowledge achieved to your own
disciplinary field.


Choose 2 out of 3 courses in period 2: American Film; From Cell to
Society; Identity, Diversity and Inclusion
Course Name Period Credits Code
The Personal is Political: Biography, Gender and Diversity P1 6EC L_AABAALG068
Critical Perspectives on Science P1+2+3 6EC W_CPOS
American Film: Cinematic Representations of the "Other" P2 6EC L_ELBAELK208
From Cell to Society P2 6EC W_FCTS
Identity, Diversity and Inclusion P2 6EC S_IDI
Religions and Gender P3 6EC G_RELGEN
Minor Psychology and the Brain
Description
De kennis over de psyche en ons brein groeit snel. Wekelijks verschijnen
er artikelen en boeken met baanbrekende inzichten over de werking van
onze hersenen en het effect hiervan op ons gedrag. Deze kennis verandert
de wereld, met steeds sterk wordende effecten op marketing, rechtspraak,
technologie, computers, onze voeding en de economie. Het geeft ons
inzichten in waarin en waarom we van elkaar verschillen, en helpt ons
bepaalde groepsprocessen in de maatschappij te verklaren. Kennis over de
psychologie en ons brein zijn een must voor iedereen die wil begrijpen
waarom we doen wat we doen.

Doel
De minor Psychologie en het brein laat studenten kennismaken met de
vakgebieden die gedrag en brein onderzoeken. Studenten krijgen in de
minor een overzicht van de psychologie en de cognitieve
neurowetenschappen, en worden vervolgens geïntroduceerd in de manier van
onderzoek doen in deze velden. De doelstellingen hierbij zijn bij de
student:
a. de kennis aan te brengen om met verstand te oordelen over claims die
zowel binnen als buiten de wetenschap over psyche en brein worden
gemaakt,
b. de vaardigheden bij te brengen om zelf onderzoek te doen naar psyche
en brein.

Doelgroep:
De minor is aantrekkelijk voor studenten met een algemene interesse in
psychologie en de hersenen, met voorkennis van statistiek (zoals
aangeboden in bachelors in de sociale wetenschappen, economie, exacte en
biomedische wetenschappen).

Ingangseisen:
-Minstens 90 EC behaald binnen één bachelorprogramma.
-Minstens 6 EC behaald aan statistische vakken.

Aantal deelnemers:
Er geldt een maximum van vijftig studenten per jaar, die op basis van
First come First serve worden gekozen.
Course Name Period Credits Code
Evolutionary Psychology P1 6EC P_BEVOLPS
Introduction Psychology (UM) P1 6EC P_UINLPSY
Biological Psychology (UM) P2 6EC P_UBIOPSY
Genes in Behaviour and Health P2 6EC P_BGBEHE
Neuropsychology (UM) P3 6EC P_UNEUPSY
Law and Global Society (Minor)
Description
Globalisation impacts the way we live. We meet different people, learn
about diverse cultures, and internet facilitates world-wide
communication and information exchange. Law traditionally focuses on
nation states, but topics like migration, internet, climate, and
terrorism do not stop at the border. Quite the contrary. The objective
of this minor is to become aware of the fact that many societal issues
ask for a transboundary approach to law.

The minor explores the role of law in defining and resolving social
issues concerning the globalisation of societies. Central topics are
migration (transnational movement), internet (transnational
communications) and climate change (transnational action).
This minor offers students insight in questions, such as:
• Why transnational issues are not suited for unilateral, national
actions;
• What states can do within international law (such as European Union
law);
• The ways in which states are currently responding to these issues;
• The criticism of the current actions and regulations;
• Future perspectives.
After completing this minor, the student has knowledge of the core of
the legislation concerning the three topics, has gained insight in the
most important critique and analysis of this legislation (from a legal,
policy-orientated, sociological, anthropological and/or philosophical
perspective), and is capable of critically judging proposed changes. For
each of the topics the student knows which actors play a role in making
rules and policy, how states work together (or not), the consequences of
this (lack of) cooperation and the future perspective for transnational
regulations in migrations, climate change and internet. Knowledge of
these ‘case studies’ and the theory involved also enables student to
independently reflect on other areas of transnational problems, such as
security.
Course Name Period Credits Code
Human Rights and the Border P1 6EC R_HumRB
Internet Governance P1 6EC R_InternGov
Climate Change Law P2 6EC R_TL-TP
Human Rights and Citizenship P2 6EC R_HumRC
Current Issues in Migration Law P3 3EC R_HumRCI
Current Issues in Transnational Law P3 3EC R_CIsTrL
Minor Development and Global Challenges
Description
This minor explores a number of burning issues in the global world, such
as environment and sustainability, poverty and unequal economic growth,
global political economy, diversity and inequality, and urbanization.
Contrary to the previous minor entitled Development Studies, which
focused on issues surrounding poverty and social inequality in less
developed countries, or the Global South, this new minor approaches the
aforementioned issues through an understanding of “development” as a
field that not only pertains to so-called developing countries but also
to our own western, so-called developed, societies. In other words, the
minor Development and Global Challenges addresses a select number of
burning issues far away and in our own backyards.
The minor both addresses the policy level (including the role of states,
transnational corporations, and non-governmental organizations) and
local responses to contemporary global challenges; The minor critically
assesses earlier conceptualizations and approaches (governance) of
development and discusses their successes and failures; The minor
examines local responses to aforementioned issues, the importance of
political empowerment, and the conditions under which these responses
(and strategies) have been/can be successful; The minor addresses global
challenges such as environmental issues, urbanization and
sustainability, and social inequality both in the global south as well
as in the so-called developed world; The minor acknowledges the fact
that global challenges and burning issues are deeply connected at a
global scale, and need to be confronted at different levels (global,
national, local)
Course Name Period Credits Code
Development and Globalization P1 6EC S_DG
Environment and Development P1 6EC S_ED
Global Political Economy P2 6EC S_GPE
Identity, Diversity and Inclusion P2 6EC S_IDI
Urban Studies P2+3 6EC S_UBS
Third year Bachelor (International) Business Administration - Specialization
Description
Choose a specialization. Each specialization contains two courses and a
thesis.
Third year Bachelor (International) Business Administration - Specialization Economics
Description
The specialization Economics consists of two courses plus a thesis.

The course Inclusive Growth and Sustainability, as well as the thesis,
are compulsory. Furthermore, you may choose between Microeconomics II
and Public Economics. Note that the course Microeconomics II will be
lectured in the Dutch language; therefore non-Dutch speaking IBA
students have to opt for the course Public Economics.
Course Name Period Credits Code
Microeconomics II P4 6EC E_EBE2_MICEC
Public Economics P4 6EC E_EBE2_PE
Inclusive Growth and Sustainability P5 6EC E_EBE3_IGS
Third year Bachelor (International) Business Administration - Specialization Finance
Description
The specialization Finance consists of two courses plus a thesis. Please
be aware that, in case you like to enter the master Finance after your
BSc, you need to pass an additional course, namely Financial Markets and
Institutions (E_EBE3_FMI).
Course Name Period Credits Code
Financial Modelling and Derivatives P4 6EC E_IBK3_FMD
Investments P5 6EC E_EBE3_INVES
Honours programme
Description
The Honours Programme (HP) offers several advantages to our students
that are summarized on the first page of your BSc in this study guide
under the heading of ‘Honours Programme’. All honours courses are
special courses that are only accessible to honours students.

The increased study load is 30 EC of honours courses (or more if you
prefer). The programme consists at least 12 credits SBE honours
courses, of at least 12 credits Interdepartmental honours courses and 6
credits for an elective that you are free to choose within all honours
courses offered either by our School or elsewhere by Vrije Universiteit,
the University of Amsterdam and Amsterdam University College.

For more information, use the link to Honours Programme at the
introduction page of this study guide.
SBE Honours Courses
Description
The SBE honours courses of the Honours Programme are taught mainly in
the evening by lecturers from our School. The classes are small and you
will be expected to give presentations, write papers and make an active
contribution to discussions.

The 6 credits of the Research Assistantship count only as elective and
not as credits to fulfill the 12 credits of SBE honours courses.

You have to choose at least 12 credits of SBE honours courses from the
list below. Enrollment into these courses is via VUnet, except for a
Research Assistentship.
Course Name Period Credits Code
Research Assistantship Honours Course Ac. Year (sept) 6EC E_HP2_RASS
Behavioral Game Theory P2 6EC E_HP2_BGT
Contemporary Perspectives in Corporate Strategy P4 6EC E_HP1_CPCS
Economics of Globalization: A Transaction Cost Perspective P4 6EC E_HP1_EGTC
Bubbles and Crashes P5 6EC E_HP1_BC
Interdepartmental Honours Courses
Description
The interdisciplinary components of the Honours Programme are taught
mainly in the evening by lecturers from Vrije Universiteit, the
University of Amsterdam and Amsterdam University College, as well as
guest lecturers from the Netherlands and abroad. The classes are small
and you will be expected to give presentations, write papers and make an
active contribution to discussions.

You have to choose at least 12 credits of Interdepartmental honours
courses from the overview of interdepartmental honours courses, as well
as an application form, at: http://www.vu.nl/honourscourses.
Course Name Period Credits Code
God-Man-World 6EC OH_GMW
Governing Security 6EC OH_GS
Health and Psychosocial Factors in older Persons 6EC OH_HPF
How to survive 2050 6EC OH_HTS
HP UvA: Carte Blanche 6EC OH_UCB
HP UvA: Learning Lab 6EC OH_ULL
HP UvA: What’s Creativity 6EC OH_UCREA
Labyrint 12EC OH_ULA
Life and Work 6EC OH_LAW
Power and Change 6EC OH_UPC
Religion, Identity, Conflict 6EC OH_RIC
The Roman Empire 6EC OH_TRE
Theories of Consciousness 6EC OH_TOC
Brain and Behavior Semester 1, Semester 2 6EC OH_BAB
Course with no name Semester 1, Semester 2 8EC OH_EXT1
Climate Change Semester 2 6EC OH_CC
Illness-Image-Metaphor: Cancer in public discourse Semester 2 6EC OH_IIM
Impact of an Empire Semester 2 6EC OH_IE
Masters of Suspicion (HP UvA) Semester 2 6EC OH_UMS
The Future Entrepreneur Semester 2 6EC OH_FE
Extra course concerning entry requirements for Master Finance
Description
Na de bacheloropleiding kun je je verder specialiseren in een
masteropleiding. De masteropleiding is een wetenschappelijke opleiding,
waarbij niet alleen het doen van onderzoek, maar ook de toepassing van
de wetenschap centraal staat. Zo neemt in alle masteropleidingen van
onze faculteit het zelfstandig opzetten en uitvoeren van
wetenschappelijk onderzoek een belangrijke plaats in. Daarnaast wordt er
ook veel met cases gewerkt. Alle masteropleidingen zijn Engelstalig.

Op masters.vu.nl vind je per masteropleiding de toelatingseisen. Op de
introductiepagina van deze studiegids vind je een link naar de
specifieke vakken die als toelatingseis gelden voor de masteropleidingen
van SBE.

Voor de meeste masters geldt dat je binnen je bachelor de specialisatie
of track kunt volgen in die richting en dan direct kunt doorstromen naar
die master. In sommige gevallen is dit echter niet mogelijk en zul je
extra vakken bovenop je bachelorprogramma moeten volgen voor toelating.

In onderstaande lijst staan alle vakken die niet binnen je curriculum
vallen. Mocht je een van onderstaande vakken moeten volgen om toegelaten
te kunnen worden tot je gewenste masteropleiding, dan kun je je hiervoor
op de gebruikelijke manier intekenen via de intekenmodule in VUnet.
Course Name Period Credits Code
Calculus 1 P1 6EC E_EOR1_CAL1
Calculus 2 P1 6EC E_EOR1_CAL2
Analysis I P1+2 6EC X_400641
Econometrics I P1+2 6EC E_EOR2_TR1
Numerical Methods P1+2 6EC E_EOR2_NUME
Operations Research I P1+2 6EC E_EOR2_OR1
Probability Theory P1+2 6EC E_EOR1_PT
Econometrics III P4 6EC E_EOR3_TR3
Financial Accounting P4 6EC E_EBE2_FAC
Financial Markets and Institutions P4 6EC E_EBE3_FMI
Microeconomics II P4 6EC E_EBE2_MICEC
Quantitative Research Methods III - Economics and Finance P4 6EC E_EBE3_QRMEF
Analysis II P4+5 6EC X_400642
Econometrics II P4+5 6EC E_EOR2_TR2
Operations Research II P4+5 6EC E_EOR2_OR2
Statistics P4+5 6EC E_EOR1_STAT
Financial Econometrics P5 6EC E_EOR3_FTR
Management Accounting P5 6EC E_EBE2_MANAC
Programming for Economists P6 6EC X_400644
Bachelor Bedrijfskunde - Overgangsregelingen als gevolg van curriculumwijzigingen
Description
Per 2018-2019 is een aantal curriculumwijzigingen doorgevoerd.
Onderstaand de vakken die niet meer gegeven worden, en waarvoor
uitsluitend aan studenten die in 2017-2018 het vak gevolgd hebben, maar
niet behaald, zij nog eenmaal de kans krijgen om het vak alsnog te
behalen.
Kijk voor meer informatie en voor een totaaloverzicht van de
overgangsregelingen op de introductiepagina van deze studiegids.
Course Name Period Credits Code
Accounting and IT Systems II P2 6EC E_EBE3_AIT2