Sport Psychology

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Studenten beschikken over kennis van en inzicht in de belangrijkste
onderwerpen,stromingen en theorieën van de sportpsychologie.

Course Content

De cursus beoogt de studenten te introduceren in het domein van de
sportpsychologie en hen kennis te laten maken met het gebied van de
exercise psychology. Aan de hand van het boek ‘Sportpsychologie’ vindt
kennismaking plaats met de belangrijkste onderwerpen van de
sportpsychologie. Aan de orde komen:
- sportpsychologie en de relatie van sportpsychologie met 'de'
psychologie; de ontwikkeling van de sportpsychologie;
- motivatie, attributie en emotie en sport;
- persoonlijkheid en sport;
- mentale vaardigheden en mentale training;
- coaching;
- sportteams;
- agressie, blessures, burn-out, verstoord eetgedrag en 10.000 uur
oefenen;
Daarnaast wordt kort stilgestaan bij mentale voorstellingen.
Kennismaking met de exercise psychology vindt plaats aan de hand van
hoofdstuk 18 uit het boek ‘Foundations of sport and exercise
psychology’ van Weinberg & Gould, waarbij onder andere aandacht wordt
gegeven aan verschillende modellen van gedragsverandering.

Teaching Methods

De cursus omvat 12 hoorcolleges van elk twee uur en wordt afgesloten met
een tentamen. De resterende circa 144 uren zijn voor zelfstudie. Twee
van de 12 colleges zijn gastcolleges verzorgd door sportpsychologen
die in de praktijk van de sport werkzaam zijn.

Method of Assessment

Tentamen (waar-onwaarvragen). Het tentamen duurt 2,75 uur inclusief
dyslexietijd.

Literature

- Bakker, F.C., & Oudejans, R.R.D. (2012). Sportpsychologie.
Nieuwegein: Arko Sports Media (circa EURO 52, 50);
- Weinberg, R.S. & Gould, D. (2007 of 2011). Foundations of sport
and exercise psychology (4de of 5de druk), hieruit Hoofdstuk 18,
Exercise behavior and adherence, pp. 415-446. Champaign, IL: Human
Kinetics.
- Aanvullende literatuur wordt aan het begin van de cursus
opgegeven en is opgenomen in de cursushandleiding.

General Information

Course Code B_SPORTPSY
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator dr. R.R.D. Oudejans
Examiner dr. R.R.D. Oudejans
Teaching Staff dr. R.R.D. Oudejans

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: