Research Participation I

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Door deel te nemen aan onderzoek worden studenten betrokken bij de
organisatie en uitvoering van onderzoek aan onze School. Die ervaring
draagt bij tot het ontwikkelen van academische en
onderzoeksvaardigheden. Het onderwijs koppelt de onderzoekservaring ook
aan theorie├źn en onderzoeksmethoden.

Course Content

In het eerste en tweede jaar van het bachelorprogramma nemen studenten
deel aan verschillende typen onderzoek (bv. experimenten, surveys,
interviews) van de SBE departementen.

Teaching Methods

Deelname aan onderzoekssessies

Method of Assessment

Studenten tonen hun leerervaring aan door 20 onderzoekscredits
te verzamelen (min. 2.5 and max. 7 uur actieve onderzoeksdeelname). Voor
de eerstejaarsstudenten is onderzoeksdeelname onderdeel van het vak
Academic Skills 1.3. Eerstejaarsstudenten kunnen deelnemen aan
onderzoekssessies in periode 1, 2 en 3. Opgelet, de punten voor het vak
Academic Skills worden pas toegekend wanneer studenten de vereiste 20
onderzoekscredits hebben behaald.

Entry Requirements

Niet van toepassing

Literature

Niet van toepassing

Custom Course Registration

Voor dit vak geldt een afwijkende intekenprocedure. Je hoeft jezelf niet in te tekenen, maar je wordt door de faculteit ingetekend op dit vak.

General Information

Course Code E_BK1_RPR1
Credits 0 EC
Period P1+2+3
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty School of Business and Economics
Course Coordinator dr. J. Eelen
Examiner dr. J. Eelen
Teaching Staff

Practical Information

You cannot register for this course yourself; your faculty's education office carries out registration

Target audiences

This course is also available as: