Supply Chain Management

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De doelstellingen van het vak SCM kunnen als volgt worden samengevat:

Academische en onderzoeksvaardigheden:
- (gestileerde) praktijksituaties te
onderzoeken, factoren die supply chain beslissingen beïnvloeden
identificeren, raamwerken toepassen om de supply chain strategie af te
stemmen op de bedrijfsstrategie en door middel van modellen gefundeerde
managementadviezen te formuleren.
- voorraad- en serviceniveaus te bepalen en te
beheren, verschillende distributie- en transportalternatieven te
evalueren en om diverse logistieke strategieën te implementeren.

Verbinden theorie en praktijk:
- gedegen basiskennis van supply chain management en aanreiken
van fundamentele concepten en modellen die inzicht geven in beslissingen
op tactisch en operationeel niveau alsmede verkennen van strategische
achtergrond en strategische supply chain problemen.
- Gastsprekers worden uitgenodigd om bestaande SCM
issues toe te lichten aan de hand van de eigen praktijk en professionele
literatuur wordt bestudeerd opdat de student in staat is om een
professioneel betoog of artikel te begrijpen, SCM kansen en uitdagingen
te vertalen naar concepten en modellen uit de cursus en actief bij te
dragen aan de colleges.

Course Content

Diverse nationale en international studies bevestigen de international
reputatie van Nederland als één van de toonaangevende logistieke regios
in de wereld. Omwille van de verwachte groei van de internationale
logistiek heeft de Nederlandse overheid logistiek formeel
geïdentificeerd als een topsector.
Deze cursus wil studenten een inzicht bieden in de belangrijkste
drijvende krachten van supply chain performance en het strategisch
belang van supply chain management illustreren voor iedere professionele
organisatie.

Teaching Methods

Hoorcolleges en werkcolleges

Method of Assessment

schriftelijk en digitaal tentamen – individuele beoordeling

Entry Requirements

Geen

Literature

Chopra and Meindl (2016). Supply Chain Management: Strategy, Planning,
and Operation . Global edition. Pearson Higher Education, 528 pp.(of
nieuwe editie)
Bijkomend studiemateriaal wordt via Canvas verspreid.

Recommended background knowledge

Business Mathematics 1.1, Business Processes 1.1., Business Statistics
1.4

General Information

Course Code E_BK1_SCM
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty School of Business and Economics
Course Coordinator prof. dr. W.E.H. Dullaert
Examiner prof. dr. W.E.H. Dullaert
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture, Study Group, Instruction course
Target audiences

This course is also available as: