Business Research Methods I

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Academische- en onderzoeksvaardigheden. In dit vak leer je verschillende
methoden voor kwalitatieve dataverzameling en -analyse kennen, en om
weloverwogen keuzes te maken bij het ontwerpen van een kwalitatief
onderzoek naar een bedrijfsprobleem. Daarvoor leer je de
wetenschappelijke en praktische doelen van bedrijfskundig onderzoek en
de bijbehorende basisbegrippen. En je leert methoden om tot onderbouwde
bevindingen te komen en om de validiteit en betrouwbaarheid van
bevindingen te beoordelen.

Verbinden theorie en praktijk. Je leert om kwalitatieve
onderzoeksmethoden toe te
passen voor het analyseren van een real-life bedrijfsprobleem en
daarvoor een oplossingsrichting te ontwikkelen.

Sociale vaardigheden. Je leert om samen te werken in een team, waarmee
je respondenten werft voor het uitvoeren van kwalitatief onderzoek, en
waarmee je mensen interviewt. Je leert resultaten van een bedrijfskundig
onderzoeksproject schriftelijk te rapporteren.

Course Content

Als bedrijfskundige wordt van je verwacht dat je bedrijfsproblemen kunt
onderzoeken, oplossingen kunt bedenken en deze kunt toetsen. Maar hoe
doe je dat op een wetenschappelijke manier? In het vak Business Research
Methods 1 leer je hoe je volgens de academische normen systematisch
onderzoek kunt doen in organisaties. In dit vak richten we ons op twee
doelen van onderzoek in organisaties: het ontwikkelen van
wetenschappelijke kennis en het oplossen van problemen in organisaties.
In dit eerste vak van de BRM-cyclus richten we ons specifiek op het
inzetten van kwalitatief onderzoek, waarmee we de achtergrond van
sociale fenomenen goed in kaart kunnen brengen.

Teaching Methods

Hoorcolleges (incl. responsie college en online clips), en werkcolleges

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen, groepsopdracht

Literature

- Saunders, Lewis and Thornhill (2015). Research Methods for Business
Students. (7th edition) Pearson. (Geselecteerde hoofdstukken)
- Van Aken, J.E. and Berends, H (2017). Problem solving in
organizations: A methodological handbook for business and management
students (3rd edition). Cambridge: Cambridge University Press.
(Geselecteerde hoofdstukken).
- Een selectie van academische artikelen en boekhoofdstukken over
kwalitatieve onderzoeksmethoden welke beschikbaar zullen worden gemaakt
via Canvas.
- Hoorcolleges (incl. responsie college en online clips), werkcolleges
en collegeslides

Additional Information

Het is noodzakelijk de opdracht(en) van BRM I grondig te maken aangezien
er verder mee wordt gewerkt bij BRM II en Research Project. Het wordt
aangeraden om in hetzelfde team te werken (in de werkgroepen) bij alle
drie deze vakken.

Recommended background knowledge

Academic Skills

General Information

Course Code E_BK2_BRM1
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty School of Business and Economics
Course Coordinator dr. M. Soekijad
Examiner dr. M. Soekijad
Teaching Staff

prof. dr. ir. J.J. Berends
N.R. Laurey MSc
J.T. Hummel MSc
D. van Kampen

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture, Study Group
Target audiences

This course is also available as: