Business Research Methods II

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Academische en onderzoeksvaardigheden: (1) het opstellen van een
onderzoekdesign dat geschikt is voor kwantitatief onderzoek, (2) het
kunnen opstellen van een vragenlijst voor kwantitatief onderzoek, en (3)
Het analyseren
van kwantitatieve data en het begrijpen, kunnen uitleggen en kunnen
toepassen van de belangrijkste kwantitatieve analyse technieken. De
juiste kwantitatieve technieken leren selecteren voor specifieke
bedrijfsproblemen.

Verbinden theorie en praktijk: Het toepassen van de
kwantitatieve onderzoeksmethoden om, door dataverzameling en
gestructureerde data-analyse, een bedrijfsprobleem te kunnen oplossen.
De toegevoegde waarde van kwantitatieve onderzoeksresultaten naast de
eerder verkregen kwalitatieve resultaten (uit het vak BRM-I komt hierbij
aan de orde. Het
leren programmeren in R, een programmeertaal die steeds meer gebruikt
wordt in het
bedrijfsleven.

Specifieke doelen: (1) Het voortbouwen op de kwalitatieve
onderzoeksresultaten uit BRM-I om te komen tot een vragenlijst die
geschikt is voor kwantitatief onderzoek. (2) het leren werken met de
programmeertaal R om kwantitatieve analyses te kunnen uitvoeren.

Course Content

In BRM 1 leer je om bedrijfsproblemen te onderzoeken, oplossingen kunt
bedenken en deze kunt toetsen. De kwalitatieve resultaten resulteren tot
een eerste inzicht in bedrijfsproblemen en eerste indicaties voor
mogelijke
oplossingen. Voor precieze getalsmatig onderbouwdeoplossingsrichtingen
heb je kwantitaitief onderzoek
nodig.
In BRM-2 leer je hoe je voortbouwend op kwalitatieve
onderzoeksresultaten een gedegen kwantitatieve vragenlijst kunt
opstellen. Er wordt uitlgelegd hoe je een goede opzet voor kwantitatief
onderzoek maakt, inclusief het trekken van een goede (representatieve)
steekproef. Je leert het verband te zien tussen het oplossen van je
bedrijsprobleem en de statistische technieken die beschikbaar zijn.
In BRM II wordt je geleerd data in te lezen in R, te bewerken en te
analyseren. Verschillende kwantitatieve technieken worden uitgelegd en
gebruikmakend van R toegepast op diverse datasets. De voorbewerking van
de datasets is consistent met analyseproblematiek die ook in het
bedrijfsleven voorkomt.

BRM-2 is een gedegen voorbereiding op het Research Project, d.w.z. BRM-2
leidt tot een
eerste opzet voor de vragenlijst die in Research Project wordt afgenomen
bij een
voldoende grote steekproef. Je eigen data analyseer je in Research
Project in R,
waarbij je de in BRM-2 geleerde kennis toepast op je eigen data.

Teaching Methods

Hoorcolleges en werkcolleges.

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen en teamopdracht

Literature

- Chapman, Chris & Elea McDonnell Feit (2015), “R for Marketing Research
and Analytics”
- Saunders, Lewis, Thornhill (2016), "Research Methods for Business
Students"
- Sreejesh et al. (2014) “Business Research Methods: An Applied
Orientation” (e-book; enkele hoofdstukken)

Additional Information

Het is noodzakelijk de opdracht(en) van BRM II grondig te maken
aangezien er verder mee wordt gewerkt bij Research Project (BRM-3)

Recommended background knowledge

Academic Skills
Business Statistics 1.4
BRM I

General Information

Course Code E_BK2_BRM2
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty School of Business and Economics
Course Coordinator prof. dr. H. van Herk
Examiner prof. dr. H. van Herk
Teaching Staff
dr. M.H. Morren
prof. dr. H. van Herk

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture, Study Group
Target audiences

This course is also available as: