Business Information Technology

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Verbinden theorie en praktijk – kennis: Je hebt een gedegen
basiskennis over de technologische en organisatorische aspecten van
informatiesystemen en digitale innovatie.

Verbinden theorie en praktijk - toepassing: Je kunt de theoretische
kennis over de technologische en organisatorische aspecten van
informatiesystemen en digitale innovatie toepassen in specifieke
praktijksituaties.

Sociale vaardigheden: Je kunt de bevindingen
presenteren van een consultancy-opdracht waarin je een grote organisatie
adviseert over haar informatiesystemen en digitale innovatie.

Course Content

Business Information Technology (BIT) is een inleidend vak over de rol
van informatiesystemen (IS) in organisaties. IS zijn prominent aanwezig
in organisaties en informatie is van cruciaal belang voor het
voortbestaan ervan. BIT focust op hoe IS kunnen helpen bij het managen
van informatie en hoe organisaties baat kunnen hebben bij deze IS. In
dit vak behandelen we verschillende onderwerpen, vertrekkend vanuit
digitale innovatie. Sommige hebben meer een management-focus, zoals
IS-strategie, -structuur en -cultuur; andere meer een technische focus,
zoals de beginselen van programmeren en databases, recente
technologische ontwikkelingen en security.

Teaching Methods

Hoorcolleges
Werkcolleges

Method of Assessment

Tentamen - individueel
(Tussentijdse) opdrachten - groepswerk
Aanwezigheidsplicht werkcolleges

Literature

Boek en selectie van artikelen

General Information

Course Code E_BK2_BUSIT
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty School of Business and Economics
Course Coordinator dr. M.G.A. Plomp
Examiner dr. M.G.A. Plomp
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group, Lecture
Target audiences

This course is also available as: