Corporate Entrepreneurship

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Academische- en onderzoeksvaardigheden: Studenten kunnen een
professionele "corporate entrepreneurship audit" uitvoeren door primaire
en secundaire data te verzamelen en te analyseren, en kunnen op basis
van de onderzoeksresultaten het ondernemende karakter van een
organisatie beoordelen en praktische aanbevelingen formuleren die de
organisatie helpt om ondernemerschap beter te organiseren.

Verbinden theorie en praktijk:
- Studenten hebben aantoonbare kennis over begrippen en
theorieën aangaande de antecedenten, processen en uitkomsten van
corporate entrepreneurship alsmede recente ontwikkelingen in het
werkveld.
- Studenten kunnen zelfstandig vraagstukken
rond corporate entrepreneurship analyseren door kennis uit
wetenschappelijke publicaties toe te passen op praktijksituaties, en om
de keuzes die daarbij gemaakt worden te onderbouwen en te
beargumenteren.

Sociale vaardigheden: Studenten kunnen een effectieve
presentatie geven waarbij ze de resultaten van caseopdrachten en
eindopdracht presenteren aan een groep medestudenten op een wijze die
professioneel, duidelijk, en innemend is.

Course Content

In de huidige dynamische en voortdurend veranderende markt is
ondernemerschap een essentieel en onmisbaar element in het succes van
organisaties - groot of klein , nieuw of reeds lang gevestigd. Corporate
entrepreneurship omvat de studie van ondernemende processen en principes
zoals toegepast in bestaande organisaties. Het vak verkent de
uitdagingen en oplossingingen van gevestigde bedrijven om nieuwe kansen
te identificeren, te selecteren en die vervolgens te implementeren. Het
gaat ook om de vraag wie de interne ondernemers zijn en hoe die
intrapreneurs ondersteund kunnen worden om ondernemende initiatieven te
starten met als doel om nieuwe producten, markten en processen te
ontwikkelen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer het
ondernemende karakter van organisaties, de link tussen corporate
entrepreneurship en bedrijfsstrategie, het selecteren en ontwikkelen van
nieuwe initiatieven, het motiveren van intrapreneurs, de spanning tussen
autonomie en controlemechanismen, en het ontwerpen van corporate
venturing en corporate venture capital programma’s.

Teaching Methods

Hoorcolleges en werkcolleges

Method of Assessment

Opdrachten - groepsbeoordeling
Tentamen - individuele beoordeling

Literature

Tekstboek
Selectie van artikelen en cases

General Information

Course Code E_BK2_CE
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty School of Business and Economics
Course Coordinator prof. dr. W. Stam
Examiner prof. dr. W. Stam
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture, Study Group
Target audiences

This course is also available as: