Research Participation II

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Door deel te nemen aan onderzoek worden studenten betrokken bij de
organisatie en uitvoering van onderzoek aan onze School. Die ervaring
draagt bij tot het ontwikkelen van academische en
onderzoeksvaardigheden. Het onderwijs koppelt de onderzoekservaring ook
aan theorieën en onderzoeksmethoden.

Course Content

In het eerste en tweede jaar van het bachelorprogramma nemen studenten
deel aan verschillende typen onderzoek (bv. experimenten, surveys,
interviews) van de SBE departementen.

Teaching Methods

Deelname aan onderzoekssessies

Method of Assessment

Tweedejaarsstudenten tonen hun leerervaring aan door deel te nemen aan
drie verplichte onderzoekssessies die doorheen het academiejaar
georganiseerd worden, voor het
einde van periode 5. Opgelet, de punten
voor het vak Research Project worden pas toegekend wanneer studenten aan
deze drie sessies hebben deelgenomen. Alle sessies vinden plaats vóór de
start van het vak Research Project.

Entry Requirements

Niet van toepassing

Literature

Niet van toepassing

Additional Information

Let op, dit vak is verplicht. Inschrijven voor het vak dient te gebeuren
voor de start van periode 2.

General Information

Course Code E_BK2_RPR2
Credits 0 EC
Period P2+3+4+5
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty School of Business and Economics
Course Coordinator dr. J. Eelen
Examiner dr. J. Eelen
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Target audiences

This course is also available as: