Technology and Innovation Management

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Academische- en onderzoeksvaardigheden: In dit vak leer je om bestaande
innovatiemanagement concepten kritisch te beschouwen.

Verbinden theorie en pratkijk - kennis: Je verkrijgt kennis over het
management van technologische
innovatie als bedrijfsproces. Dit betreft concepten, theorieën, en
methoden voor het zoeken, selecteren, ontwikkelen en commercialiseren
van innovatieve ideeën, het ontwikkelen van een innovatiestrategie en
het inrichten van een innovatieve organisatie.

Verbinden theorie en praktijk - toepassing: Je leert theoretische kennis
toe te passen in een praktisch innovatieproject en krijgt daarnaast
inzicht in recente ontwikkelingen in de praktijk.

Course Content

Innovatie is essentieel voor bedrijven om te overleven en te groeien in
dynamische markten. Innoveren omvat het bedenken en realiseren van
nieuwe producten, diensten, processen en bedrijfsmodellen. Veel
innovatie wordt mogelijk gemaakt door technologische ontwikkelingen,
zoals informatietechnologie en biotechnologie. Daarom richt dit vak zich
op het management van technologie-gebaseerde innovatie. In dit vak laten
we zien dat innovatie niet (alleen) een kwestie is van toevallige
geniale ideeën, maar een complex bedrijfsproces dat systematisch
ingericht kan worden. Het vak behandelt theorie over de vier fasen van
innovatie als bedrijfsproces: zoeken naar mogelijkheden; selectie van
ideeën; uitwerking en implementatie; en commercialisering. Daarnaast
behandelen we theorie over het strategisch belang van innovatie en de
organisatie van innovatieprocessen. Je leert om deze theorie je eigen te
maken en toe te passen middels hoorcolleges, werkcolleges, opdrachten en
een groepsproject.

Teaching Methods

Hoorcolleges en werkcolleges

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen, groepsopdrachten

Literature

- Een selectie van hoofdstukken en academische artikelen.
- College slides

Recommended background knowledge

Business processes; Organization theory; Strategy; Marketing; BIT

General Information

Course Code E_BK2_TIM
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty School of Business and Economics
Course Coordinator dr. ir. F. Deken
Examiner dr. ir. F. Deken
Teaching Staff dr. ir. F. Deken
dr. S.C. Friesike
D. van Kampen
dr. S.A. Rijsdijk

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture, Study Group, Instruction course
Target audiences

This course is also available as: