Ethics

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Tijdens de cursus worden de fundamentele vraagstukken met betrekking tot
Maatschappij en Samenleving en die van Managementstudies besproken
(Academische- en onderzoeksvaardigheden). Tijdens de cursus leer je
fundamentele
vragen te stellen ten aanzien van de samenleving, de rol van
ondernemingen in de samenleving (Algemene ontwikkeling) en je eigen rol
binnen de samenleving (Zelfbewustzijn). We bevorderen dit door je kennis
te laten maken met de grote filosofen die over de fundamenten van
samenleving en bedrijf hebben geschreven (Verbinden theorie en praktijk
- kennis). Tijdens de
tutorials zal je deze inzichten toepassen op actuele vraagstukken
(Verbinden theorie en praktijk -toepassing).
Na het afronden van de cursus heb je de volgende leerdoelen bereikt:
Academische- en onderzoeksvaardigheden:
- Je bent in staat om filosofische literatuur (op instapniveau) te
lezen, en kritisch en invoelend te analyseren
- Je bent in staat om tijdens een conversatie of debat gebaseerd op dit
soort analyses oordelen te formuleren
Verbinden theorie en praktijk - kennis:
- Je begrijpt de belangrijkste filosofische en ethische ideeën
Verbinden theorie en praktijk - toepassing:
- Je bent in staat om jouw begrip van deze filosofische en ethische
ideeën toe te passen in de bedrijfscontext
- Je bent in staat om je eigen toekomstige rol binnen een organisatie of
binnen een professie kritisch te beoordelen
Algemene ontwikkeling:
- Je bent in staat om de filosofische en morele vraagstukken te
herkennen die inherent zijn aan het menselijk leven, de bedrijfscontext
en de studie van samenleving en bedrijf
Sociale vaardigheden:
- Je bent in staat een wetenschappelijk gesprek te voeren dat
(gedeeltelijk) gebaseerd is op deze filosofische en morele argumenten
- Je bent in staat om je zelf op een effectieve wijze in woord en
geschrift uit te drukken en daarbij deze redeneringen en ideeën op een
adequate wijze te gebruiken
- Je zult je ervaring met het werken in groepen verder ontwikkelen
Zelfbewustzijn:
- Je bent in staat je eigen commitment en ideeën kritisch te beoordelen
- Je bent in staat je eigen waarden en normen kritisch te beoordelen

Course Content

De cursus confronteert je met morele dilemma's en de filosofische
context waarin deze dilemma's zich voordoen. De cursus biedt concepten
en theorieën aan om je te ondersteunen bij het begrijpen en analyseren
van deze dilemma’s en het vormen van een doordachte mening.
Tijdens de hoorcolleges komen de volgende onderwerpen aan bod:
- De grondbeginselen van een goede samenleving
- De grondbeginselen van de economie
- De grondbeginselen van organiseren en organisaties
- De fundamenten voor een beter bedrijfsleven
Tijdens de tutorials worden de concepten en theorieën die tijdens de
lessen worden besproken verder worden uitgewerkt.
Tijdens de tutorials diep je ook een vooraf geselecteerd moreel of
filosofische thema uit.

Teaching Methods

Hoorcolleges, tutorials en werkcolleges

Method of Assessment

Individuele- en groepsbeoordeling

Entry Requirements

Geen

Literature

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van Michael Sandel,
Rechtvaardigheid.
Voorts van artikelen. De te lezen artikelen worden op Canvas
bekendgemaakt.

General Information

Course Code E_BK3_ETH
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty School of Business and Economics
Course Coordinator prof. dr. J.F.D.B. Wempe
Examiner prof. dr. J.F.D.B. Wempe
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture, Instruction course
Target audiences

This course is also available as: