Management Accounting

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Tijdens deze cursus leer hoe je de academische literatuur in de
accounting discipline kunt gebruiken om keuzes die bedrijven maken ten
aanzien van de keuze van management accounting methoden beter te
begrijpen en op welke manier onderzoek in deze discipline wordt bedreven
(Academic and Research Skills, Bridging Theory and Practice -
Knowledge). Je leert hoe je zelf onderzoek kunt opzetten voor je
bachelor en masterscriptie en hoe je kritisch kunt reflecteren op
management accounting onderzoek (Academic and Research Skills). Je
krijgt inzicht in verschillende management accounting technieken en de
invloed van betreffende technieken op het gedrag van en beslissingen
door managers (Bridging Theory and Practice - Knowledge).

Meer concreet leer je:
- op welke gronden bedrijven een keuze kunnen maken uit verschillende
management accounting technieken;
- wat de invloed is op menselijk gedrag van de verschillende management
accounting technieken;
- dat management accounting technieken zijn ontworpen op basis van
verschillende economische en gedragsmatige theorieën;
- dat management accounting een dynamisch vak is waarin continu
onderzoek wordt gepubliceerd dat nieuwe inzichten genereert;
- dat management accounting een "evidence based" discipline is;
- hoe je inzichten vanuit de wetenschappelijke literatuur kunt vertalen
naar de manier waarop management accounting-technieken worden toegepast
in de praktijk;

Verder krijg je:
- inzicht in een breed scala aan onderwerpen die je zelf zou kunnen
onderzoeken in je bachelor en masterscriptie en inzicht in hoe je dat
zou kunnen onderzoeken;
- door het presenteren en het becommentariëren van artikelen een goed
inzicht in de sterke en zwakke punten van gepubliceerd onderzoek.

Course Content

Tijdens Accounting I en Accounting II heb je de werking van alle
accounting methoden eigen gemaakt. In deze cursus gaan we (i) analyseren
waarom bedrijven voor bepaalde management accounting methoden kiezen en
(ii) onderzoeken hoe individuele managers en werknemers reageren op
accounting informatie. We doen dit aan de hand van het behandelen van
empirische accounting literatuur.

Teaching Methods

Hoorcolleges.
Werkcolleges.
Q&A-college (in week 7).

Method of Assessment

Presentatie/review papers - groepsbeoordeling.
Tussentoets – individuele beoordeling.
Tentamen – individuele beoordeling.

Literature

Set van artikelen. Elke week wordt een aantal artikelen uit de
wetenschappelijke literatuur behandeld. Deze zijn te downloaden via
ubvu.vu.nl, electronic journals.

Recommended background knowledge

Accounting I en II , Academic Skills, Quantitative Research Methods I en
II.

General Information

Course Code E_EBE2_MANAC
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty School of Business and Economics
Course Coordinator dr. E. Wiersma
Examiner dr. E. Wiersma
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: