Hadith Studies

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student kan:
- de terminologie op het gebied van de hadithwetenschappen benoemen en
definiëren, uitleggen en toepassen.
- vergelijkingen maken tussen westerse historische methodologie en
Hadithmethodologie.
- de niet-islamitische en islamitische kritiek tegen de autoriteit van
de Soenna en de betrouwbaarheid van de Hadithmethodologie weergeven,
bediscussiëren en hierover argumenteren
- uitleg geven over de belangrijkste concepten van de principes van de
hadithwetenschappen [uṣūl al-ḥadīth].
- de inhoud van een aantal in het college behandelde Koran- en
Hadithteksten
weergeven en deze teksten analyseren en uitleggen volgens de methode van
de
Koran- en hadithwetenschappen.
- in hoofdlijnen iets vertellen over de hedendaagse discussies en
problematiek
van de hadith in de moderne tijd.
- de belangrijke Soenna-hadithliteratuur benoemen en hierover uitleg
geven.
- de hadiths classificeren en toeschrijven aan een bepaalde autoriteit
en deze classificeren.

Course Content

Hadith-wetenschappen is een vervolg op en verdieping van Inleiding in de
Koran en Soenna. De inhoud wordt verdiept met meer aandacht voor:
hadithwetenschappen/methodologie,
terminologie van de hadithwetenschappen usul/mustalah al-hadith, en de
hedendaagse discussies over de autoriteit van de Soenna. Het gaat dus
om: geschiedenis van usul al-hadith, classificatie van de hadiths,
analyse van isnâd/sanad en matn, relatie tussen Koran en Soenna ,
deconstructie en beoordeling van een sanad, leeswijze van een sanad,
criteria van betrouwbaarheid van een overlevering/overleveraar,
aanvaardbaarheid en onaanvaardbaarheid van een hadith, aantasting van
een isnâd of matn, hadith commentaar (sharh) en methodes van takhrij
van een hadith.

Teaching Methods

Hoor- en werkcolleges met schriftelijke opdrachten en tussentijdse
papers. Een klassieke bron-tekst (matn) van de hadithmethodologie wordt
uitgelegd en ganalyseerd; een aantal relevante artikelen,
boekhoofdstukken en hadith teksten worden behandeld. Er wordt aandacht
gegeven aan de interactieve deelname van de studenten. Vragen worden aan
het begin van het college beantwoord en besproken. Aan het eind van de
serie hoorcolleges wordt een werkstuk gepresenteerd, in werkgroep
besproken en beoordeeld.

Method of Assessment

schriftelijk tentamen (80%) + schrijfopdracht’ (20%)

Literature

Verplicht:
- Azami, M., Studies in Hadith Methodology and Literature, Indianapolis:
American Trust publications, 1977
- Brown J., "The rules of Matn criticism:There are no rules", Islamic
Law and Society 19 (2012), pp. 356-396 (Canvas)

Aanbevolen:
- Ibn Al-Salah, An Introduction to the Science of the Hadith, trans.
Dickinson E., Reading: Garnet Publishing Ltd, 2006
- Kamali M., A Textbook of Hadith Studies, Leicestershire: The Islamic
Foundation, 2009
- Maloush T., Early Hadith Literature and the Theory of Ignaz Goldziher,
Phd thesis, University of Edinburgh, 2000
- Siddiqi, M., Hadith for Beginners, New Delhi : Goodword Books, 2000
(VU Bibliotheek)

Additional Information

Aanwezigheid 80%.

Recommended background knowledge

Inleiding in de Koran Soenna, Arabisch V (n.v.t. voor minor studenten),
Geschiedenis van de Islam tot 1800 (n.v.t. voor minor studenten) .

General Information

Course Code G_HADITHW
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Religion and Theology
Course Coordinator dr. Y. Ellethy
Examiner dr. Y. Ellethy
Teaching Staff dr. Y. Ellethy

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: