Education Minor Practical Training 1

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Praktijkervaring opdoen in het lesgeven in het schoolvak in het vmbo-
tl en/of onderbouw havo/vwo.

Course Content

Het praktijkdeel van de educatieve Minor gaat meteen aan het begin van
de opleiding van start. Het vak Praktijk 1 omvat ten minste 48
klassencontacturen in vmbo- tl en/of onderbouw havo/vwo. Tijdens de
klassencontacturen observeert de student lessen, geeft de student
lessen, of neemt de student deel aan andere leerlinggerichte
activiteiten. Alle activiteiten die een student in de klas uitvoert,
zijn erop gericht het eigen leerproces te voeden.
De werkplekbegeleider (WPB) is op de hoogte van de onderwerpen die op de
instituutsdag aan de orde zijn en gebruikt dezelfde rubrics als de
instituutsopleiders en vakdidactici om de vorderingen van de studenten
te beoordelen.
Binnen de in totaal 120 klassencontacturen voor Praktijk 1 en Praktijk 2
worden ten minste 60 lessen door de student zelf verzorgd

Teaching Methods

Onder begeleiding van de werkplekbegeleider nemen de studenten steeds
een groter en actiever aandeel in het lesgeven en werken in de school.
Studenten met een (beperkte) baan geven in dit stadium al zelfstandig
les. Bij deze studenten ligt de nadruk bij de begeleiding vanuit de
werkplekbegeleider op het niveau van didactische handelen in de les.

Method of Assessment

Op de school geven de studenten een presentatie over hun prestaties in
de eerste acht weken. Dat doen ze aan de hand van de relevante rollen
(waarbij de rol van uitvoerder, ontwerper en pedagoog de meeste
aandacht krijgen bij de reflectie op het lesgeven). De
werkplekbegeleider
gebruikt het beoordelingsformulier gerelateerd aan de rubrics
om het functioneren van de student in de klas tijdens Praktijk 1 te
evalueren.

General Information

Course Code O_EMPRAK1
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator drs. L.J. van Well-van Grootheest
Examiner drs. L.J. van Well-van Grootheest
Teaching Staff drs. E.D. van Noort
prof. dr. M. Meeter
dr. O.P.M. van Buuren
dr. A. Handelzalts
drs. J.K.W. Riksen
drs. H.R. Goudsmit
drs. Y.G. Meindersma
drs. I. Pauw
dr. C.D.P. van Oeveren
drs. S. Donszelmann
drs. L.J. van Well-van Grootheest
dr. H.B. Westbroek
C.L. Geraedts
dr. A.A. Kaal
drs. A.J.C. Monquil
drs. L.A. van der Bruggen
W. Maas
drs. N.H. Ypenburg
drs. J. Quartel MA

Practical Information

You need to register for this course yourself

Target audiences

This course is also available as: