Education Minor Practical Training 2

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Praktijkervaring opdoen in het lesgeven in het schoolvak in het vmbo-
tl en/of onderbouw havo/vwo.

Course Content

Tijdens de Praktijk 2 werken studenten aan het verder ontwikkelen van de
kernpraktijken die in het instituutsdeel aan de orde zijn gekomen. Het
vak Praktijk 2 omvat ten minste 72 klassencontacturen.
Net als in Praktijk 1 komt de verbinding tussen theorie en praktijk aan
de orde. De student verzorgt lessen en werkt aan opdrachten om aan te
kunnen tonen dat hij startbekwaam is. De colleges tijdens de
instituutsdag ondersteunen dit ontwikkelingsproces.
Binnen de in totaal 120 klassencontacturen voor Praktijk 1 en Praktijk 2
worden ten minste 60 lessen in vmbo-tl en/of onderbouw havo/vwo door de
student zelf verzorgd

Teaching Methods

Onder begeleiding van de werkplekbegeleider nemen de studenten steeds
een groter en actiever aandeel in het lesgeven en werken in de school.

Method of Assessment

De praktijkbeoordeling wordt uitgevoerd door de instituutsopleider samen
met de schoolopleider en de werkplekbegeleider. De beoordeling wordt
uitgevoerd aan de hand van lesbezoek, de uitgevoerde lessen en
activiteiten op de school en het ingevulde beoordelingsformulier
gerelateerd aan de rubrics die voor elk van de docentperspectieven zijn
geformuleerd voor fase II.

Additional Information

Voorwaardelijk voor afronding van Praktijk 2: een voldoende beoordeling
van Praktijk 1 en Didactiek 1.

General Information

Course Code O_EMPRAK2
Credits 9 EC
Period P2+3
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator drs. L.J. van Well-van Grootheest
Examiner drs. L.J. van Well-van Grootheest
Teaching Staff drs. E.D. van Noort
dr. O.P.M. van Buuren
drs. A.J.C. Monquil
drs. L.A. van der Bruggen
W. Maas
drs. N.H. Ypenburg
drs. J. Quartel MA
drs. J.K.W. Riksen
drs. H.R. Goudsmit
drs. Y.G. Meindersma
drs. I. Pauw
dr. C.D.P. van Oeveren
drs. S. Donszelmann
drs. L.J. van Well-van Grootheest
dr. H.B. Westbroek
C.L. Geraedts
dr. A.A. Kaal
dr. A. Handelzalts
prof. dr. M. Meeter

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Seminar
Target audiences

This course is also available as: