Big Names in Philosophy I

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het doel van deze collegereeks is het verwerven van kritische kennis van
een aantal hoogtepunten uit de Antieke en Middeleeuwse wijsbegeerte. Dat
wil zeggen dat je na dit college (1) kennis hebt van het gedachtengoed
van een aantal grote denkers uit de Westerse wijsbegeerte in Oudheid en
Middeleeuwen, (2) inzicht hebt in de vragen waarop die wijsbegeerte een
antwoord probeert te zijn.
Na dit college ben je in staat (1) filosofische teksten uit Oudheid en
Middeleeuwen te interpreteren, (2) een aantal filosofische kernbegrippen
te hanteren, (3) in eigen woorden de ontwikkeling van de Antieke en
Middeleeuwse wijsbegeerte te schetsen.

Course Content

Dit college bestrijkt de Westerse wijsbegeerte van de 6e eeuw v.Chr. tot
en met de 14e eeuw n.Chr. Het beoogt een inleiding te zijn in de Antieke
en Middeleeuwse wijsbegeerte aan de hand van het gedachtegoed van Plato,
Aristoteles, Boëthius, Thomas van Aquino en Ockham, en ook besteden we
aandacht aan een aantal vrouwelijke filosofen. We zullen ons
concentreren op de relatie tussen wereld, denken en taal (metafysica,
epistemologie, logica).

Teaching Methods

Interactief hoorcollege; werkcollege tekstanalyse.

Method of Assessment

Wekelijkse opdrachten ter voorbereiding op de werkcolleges; afsluitend
tentamen. De opdrachten moeten voldoende zijn, het tentamen bepaalt het
eindcijfer.

Literature

• Reader Kopstukken I '18-19

Target Audience

Minorstudenten Filosofie.

General Information

Course Code W_BA_KOPI
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. T.M. Franssen
Examiner dr. T.M. Franssen
Teaching Staff dr. T.M. Franssen

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: