Big Names in Philosophy II

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Studenten verwerven: 1. kennis en inzicht in grondvragen van de
filosofie; 2. kennis en inzicht in de grondgedachten van een aantal
hoofdfiguren uit de filosofische geschiedenis van de 17e-20e eeuw; 3.
inzicht in verbanden en verschillen tussen de belangrijkste stromingen
in de moderne en hedendaagse wijsbegeerte.
Studenten oefenen: 1. de vaardigheid om teksten uit de filosofische
geschiedenis te bestuderen en kritisch te beschouwen; 2. academisch
oordeelsvermogen; 3. argumentatieve vaardigheden; 4. mondelinge en
schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Course Content

In dit vak worden een aantal grote denkers uit de filosofische
geschiedenis van de 17e tot en met de 20e eeuw behandeld die een
onuitwisbare invloed hebben uitgeoefend op het filosofische denken in
het algemeen en het denken over wetenschap en cultuur in het bijzonder.
Achtereenvolgens komen aan de orde: Descartes, Hume, Kant, Hegel,
Nietzsche, Heidegger, Arendt, Wittgenstein en Foucault.

Teaching Methods

Hoor- en werkcolleges

Method of Assessment

Protocol over de primaire literatuur (20%); tussentoets over moderne
filosofie met essayvragen (40%); eindtoets over hedendaagse filosofie
met essayvragen (40%). Er geldt een verplichte aanwezigheid van 80% bij
de colleges in deel I en 80% in de colleges van deel II omdat anders de
leerdoelen niet kunnen worden bereikt.

Literature

Handboek: Selectie uit A. Braeckman, B. Raeymakers, G. van Riel,
Wijsbegeerte. Leuven: Lannoo Campus, 2010 of latere editie. H.J. Störig,
Geschiedenis van de filosofie (editie 2000 of later). Primaire
literatuur (ongeveer 30 pagina's per werkcollege). Nadere informatie
volgt via Canvas.

Target Audience

Minor studenten Filosofie.

Additional Information

Deze module maakt onderdeel uit van de Universiteitsminor Filosofie.

General Information

Course Code W_BA_KOPII
Credits 6 EC
Period P2+3
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. J.M. Halsema
Examiner dr. J.M. Halsema
Teaching Staff dr. C.H. Krijnen
dr. J.M. Halsema

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: