Academic Core: Philosophy of Science I

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Op een inleidend niveau verwerven van kennis van en inzicht in de
belangrijkste stromingen en problemen in de hedendaagse
wetenschapsfilosofie. Het toepassen van deze kennis en inzicht op
actuele vragen en discussies met betrekking tot de aard van wetenschap
en haar rol in de huidige samenleving.

Het ontwikkelen van een eigen beargumenteerd oordeel met betrekking tot
filosofische vragen rond wetenschap, en het mondeling en schriftelijk
communiceren van dit oordeel.

Course Content

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
- De klassieke wetenschapsfilosofie (logisch positivisme en Popper);
- Historisch en sociologisch wetenschapsonderzoek;
- De problematiek van realisme en wetenschappelijke verklaring;
- Filosofie van de sociale en menswetenschappen;
- Wetenschap en waarden; feministische visies op wetenschap

Teaching Methods

Hoorcollege, opdrachten, discussie

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen (70%), schrijfopdracht (30%)

Entry Requirements

Een globale bekendheid met systematische of historische problemen uit de
filosofie strekt tot aanbeveling.

Literature

Kent W. Staley, An Introduction to the Philosophy of Science (Cambridge
University Press, 2014). Aanvullende literatuur zal via Canvas bekend
worden gemaakt.

Target Audience

BA2-studenten wijsbegeerte, minorstudenten

Additional Information

Aanbevolen voorkennis:
Een globale bekendheid met systematische of historische problemen uit de
filosofie strekt tot aanbeveling.

Recommended background knowledge

Een globale bekendheid met systematische of historische problemen uit de
filosofie strekt tot aanbeveling.

General Information

Course Code W_BA_WETF1
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator prof. dr. H.W. de Regt
Examiner prof. dr. H.W. de Regt
Teaching Staff prof. dr. H.W. de Regt

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: