Academic Exploration

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Algemeen doel: student onderdompelen in de academische cultuur en
werkwijze van Bewegingswetenschappen.
De student:
- kan een onderzoeksvoorstel maken, presenteren en verantwoorden;
- heeft inzicht in wat de bachelor BW moet kennen, kunnen en zijn
academische denk- en werkwijze;
- heeft inzicht in de functies/vervolgopleidingen na de bachelor BW;
- kan samenwerken en comuniceren binnen een team;
- kan reflecteren op zijn eigen motivatie voor de opleiding.

Course Content

In een achttal plenaire bijeenkomsten verspreid over periode 1 t/m 3
maakt de student kennis met het academische werkwijze van de faculteit.
Gelijkertijd leren ze, in klein groepsverband en onder begeleiding van
een tutor, een onderzoeksvoorstel te maken, te presenteren en te
verantwoorden.

Teaching Methods

De cursus is opgebouwd uit:
- acht plenaire bijeenkomsten 16 uur;
- zes tutorgroepbijeenkomsten 8 uur (twee groepjes per tutor);
-groepswerk (drie studenten per groep) 18 uur;
-zelfstudie 42 uur.
Tussentijdse producten:
-concept hoofdvraag en deelvragen (peer review);
-eindversie onderzoeksvraag en deelvragen;
-concept onderzoeksvooorstel (peer review).

Method of Assessment

Beoordeling door tutor van het eindverslag/onderzoeksvoorstel.

Het eindcijfer wordt pas toegekend als aan de voorwaarden van
B_Taaltoets is voldaan

Literature

Verplicht: `Een onderzoek voorbereiden', Oost / Markenhof,
HB-uitgevers, ISBN 905574376 3.

Custom Course Registration

De indeling van werkgroepen/(computer)practica/tutorgroepen etc. vindt plaats via Canvas

General Information

Course Code B_ACVERK
Credits 6 EC
Period P1+2+3
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator drs. H. Schutte
Examiner drs. H. Schutte
Teaching Staff drs. H. Schutte

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Meeting*

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.