Introduction to Movement and Health

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student maakt kennis met de effecten van bewegen op gezondheid en van
gezondheid op bewegen. De student is in staat om modellen die gebruikt
worden bij onderzoek naar de relatie tussen bewegen en gezondheid te
reproduceren, uit te leggen en toe te passen. De student kan diverse
problemen op het gebied van bewegen en gezondheid operationaliseren en
uitleggen. De student kent gestructureerde methoden die gebruikt worden
binnen werkvelden in de context van bewegen en gezondheid en weet ze toe
te passen in verschillende situaties.

Course Content

Kennis over de relatie tussen bewegen en gezondheid komt vanuit
onderzoek in verschillende disciplines (bijv. ‘Public health’ en
klinisch onderzoek) en met verschillende methodologie (bijv.
observationeel en experimenteel onderzoek). De gekozen methodes voor
verzamelen en analyseren van onderzoeksgegevens worden samen
methodologie genoemd. Bij elke methode geldt dat de gegevens eenduidig
vastgelegd moeten worden om later een goede analyse te kunnen maken.
Voor het vastleggen van de gegevens moet een onderzoeksinstrument valide
en betrouwbaar zijn. Dit zijn allemaal zeer belangrijk aspecten die de
kwaliteit van wetenschappelijk gegevens bepalen.
Op basis van deze gegevens kunnen behandelaars, therapeuten, coaches en
trainers de patiënten, klanten of atleten adviseren voor bepaalde
leefstijl aanpassingen, oefeningen en/of trainingen. Binnen de cursus
worden eerst methodologische aspecten gepresenteerd die van belang zijn
voor onderzoek in de preventie, revalidatie, psychiatrie en in de
sportwereld. Daarna worden de twee toepassingsgebieden sportstimulering
en psychomotorische therapie (PMT) belicht: daarmee is de mogelijke rol
van de bewegingswetenschappen in de context van bewegen in relatie tot
somatische en psychische gezondheid en het presteren geïntroduceerd.

Teaching Methods

22 uur hoorcollege (11 colleges); 30 uur maken van opdrachten; 3 uur
tentamen; 113 uur zelfstudie (incl. werkcolleges).

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen (80% van eindcijfer): de leerstof die in de
hoorcolleges aan de orde komt, wordt schriftelijk getentamineerd met
meerkeuzevragen. Schriftelijk opdracht (20% van eindcijfer).

Literature

Tijdens deze cursus wordt gewerkt met een online reader (er wordt dus
GEEN syllabus verkocht).

General Information

Course Code B_BWGZ
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator dr. A. Ledebt
Examiner dr. A. Ledebt
Teaching Staff dr. A. Ledebt
dr. C. Emck
dr. R.I. Hutter

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group*, Lecture

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.