Counseling in Sport Psychology

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Deze cursus heeft als doel de student gespreksvaardigheden aan te leren
die relevant zijn voor de praktijk van de sportpsycholoog. Daarnaast
leren studenten een eigen visie te vormen/verbreden op belangrijke
thema’s voor de rol van sportpsycholoog.

Course Content

In deze cursus maken cursisten kennis met psychologische gespreksvoering
en het probleemverhelderende gesprek in het bijzonder. Naast het
bestuderen van relevante literatuur bestaat het vak vooral uit het
oefenen van gesprekstechnieken en luistervaardigheden. De
gespreksvaardigheden die aan bod komen zijn allen relevant in
sportpsychologische dienstverlening, en waar mogelijk worden
sportspecifieke onderwerpen gebruikt in de bijeenkomsten.

Teaching Methods

De cursus bestaat uit 7 zittingen van 4 uur in groepen van maximaal 14
personen. De zittingen zijn intensief en activerend. Studenten dienen
zich voorafgaand aan elke zitting voor te bereiden aan de hand van een
opdracht of literatuur studie. Tijdens de zittingen wordt er over de
stof gediscussieerd en geoefend in rollenspellen. Studenten moeten
verder
twee opdrachten maken die tellen voor een cijfer.

Method of Assessment

Studenten maken in totaal twee opdrachten die meetellen voor het
eindcijfer. De eerste wordt in week 4 ingeleverd en de tweede opdracht
wordt in week 8 ingeleverd. De eerste opdracht telt voor 25% en de
tweede opdracht telt voor 75% mee voor het eindcijfer.

Literature

G. Lang en H.T. van der Molen: Psychologische gesprekvoering, een basis
voor hulpverlening (2012).
Andersen, M.B. (2000), Doing sport psychology Champaign, Ill.: Human
Kinetics
-Artikelen:
Andersen, M. B., Van Raalte, J. L., & Brewer, B. W. (2001). Sport
psychology service delivery: Staying ethical while keeping loose.
Professional Psychology: Research and Practice, 32(1), 12–18.
doi:10.1037//0735-7028.32.1.12
Fifer, A., Henschen, K., Gould, D., & Ravizza, K. (2008). What works
when working with athletes. Sport Psychologist, 22(3), 356–377.
Haberl, P., & Peterson, K. (2006). Olympic-size ethical dilemmas: Issues
and challenges for sport psychology consultants on the road and at the
Olympic Games. Ethics & Behavior, 16(1), 25–40.
Baltzell, A., Schinke, R.J., & Watson, J. (2010). Who is My Client?
Association for Applied Sport Psychology Newsletter, spring/summer
issue.

Target Audience

Deze cursus kan uitsluitend gevolgd worden door deelnemers aan de minor
sport- en prestatiepsychologie.

Additional Information

De cursuszittingen zijn wekelijks en beslaan dubbele blokken.
Aanwezigheid is verplicht.

General Information

Course Code B_GESPREKSPS
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator A. Martens
Examiner A. Martens
Teaching Staff dr. L.M. de Wit

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Seminar