Functional Anatomy

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

- Het kunnen uitvoeren van een anatomische bewegingsanalyse;
- Inzicht verkrijgen in de anatomische concepten 'spier' en 'gewricht'.

Course Content

Tijdens de studie wordt de student geleerd een anatomische
bewegingsanalyse uit te voeren Tevens wordt met behulp van een viertal
snijzaalpractica inzicht verkregen in de functionele anatomie van
spieren en gewrichten.

Teaching Methods

De cursus is opgebouwd rond veertien hoorcolleges, vier practica, vier
computeropdrachten en vier werkgroepen. Zelfstudie 48 uur.

Method of Assessment

tentamen
Schriftelijke toets met korte openeind- vragen.

Literature

- Een anatomische atlas;
- De cursushandleiding.

General Information

Course Code B_INLANAT
Credits 6 EC
Period P5+6
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator drs. H. Schutte
Examiner drs. H. Schutte
Teaching Staff J.E. Cremer MSc
T. de Joode MSc
W.T.C. Gerritsen
drs. H. Schutte
dr. R.T. Jaspers
C.E.C. Bras MSc
E.W. Elings
T. Rigterink

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Study Group*, Lecture, Practical, Computer lab*

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.