Psychology

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De cursus beoogt een eerste kennismaking met psychologische theorieën en
onderzoeksmethoden die relevant zijn voor het gedragswetenschappelijk
onderzoek op het gebied van de menselijke beweging. De nadruk zal
hierbij liggen op de studie van menselijke hersenfuncties, zoals
waarnemen, geheugen, bewustzijn en emotie, alsmede hun biologische
basis. Er wordt ingegaan op belangrijke theorieën, experimentele
paradigma’s, onderzoeksresultaten en mogelijke controverses.
De belangrijkste doelstelling betreft dus vergroten van kennis over, en
inzicht in de hedendaagse psychologie.

Course Content

Aan het eind van deze cursus kan de student:
i. De basale geschiedenis van de academische psychologie beschrijven
ii. De belangrijkste theorieën binnen de deelgebieden van de psychologie
van elkaar onderscheiden
iii. De belangrijkste theorieën binnen de deelgebieden van de
psychologie met elkaar vergelijken binnen een bewegingswetenschappelijke
context
iv. De onderzoekmethoden welke binnen de verschillende deelgebieden van
de psychologie worden gebruikt uiteenzetten
v. Deze onderzoeksmethoden toepassen binnen bewegingswetenschappelijk
onderzoek

Teaching Methods

Het onderwijs bestaat uit afwisselend hoorcolleges en werkcolleges. De
werkcolleges worden gedoceerd door de juniordocenten.

Method of Assessment

Tentamen: toetsvorm wordt nader bekend gemaakt.

Entry Requirements

Vereiste voorkennis: geen

Recommended background knowledge

Aanbevolen voorkennis: geen

General Information

Course Code B_PSY
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator dr. J.F. Stins
Examiner dr. J.F. Stins
Teaching Staff dr. J.F. Stins
J.E. Cremer MSc
T. de Joode MSc
W.T.C. Gerritsen
C.E.C. Bras MSc
T. Rigterink
E.W. Elings

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture, Seminar*

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.

Target audiences

This course is also available as: