Philosophy of Sports

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste
sportfilosofische thema's en vraagstellingen. Op basis hiervan kan de
student wetenschappelijke vragen en problemen op het terrein van de
sport vanuit een filosofisch perspectief benaderen. Hierbij gaat het om
zowel conceptuele als ethisch-normatieve vragen.

Course Content

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• het dubbelkarakter van sport (sport als 'doel' en sport als 'middel');
• de relatie tussen sport en spel (zowel 'game' als 'play');
• de relatie tussen sport en lichamelijke activiteit;
• de verhouding tussen sport en samenleving;
• de relatie tussen sport en gezondheid;
• het ontstaan van de fitnesscultuur;
• topsport, trots en nationale identiteit;
• waarden en normen in de sport ('fair play', doping, 'gender',
discriminatie, geweld);
• grenzen aan het maakbare lichaam.

Teaching Methods

Een combinatie van hoorcolleges en werkcolleges.

Method of Assessment

Paper + peer review (mbv turnitin)
Iedereen schrijft individueel een werkstuk dat, voordat het door de
docent wordt beoordeeld, door twee medestudenten wordt gereviewd. Het
eindcijfer wordt bepaald door het werkstuk en de reviews, waarbij geldt
dat een deelcijfer lager dan vijf niet is toegestaan.

Literature

• Tamboer, J.W.I en Steenbergen, J., Sportfilosofie. Leende: Damon, 2000
(EUR 15,85)
• Cursushandleiding, artikelen op Canvas.

General Information

Course Code B_SPORTFIL
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator dr. I.M. van Hilvoorde
Examiner dr. I.M. van Hilvoorde
Teaching Staff dr. I.M. van Hilvoorde

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture