Statistics

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het bijbrengen van kennis over statistische methoden en technieken die
binnen het (bewegings-)wetenschappelijk onderzoek van belang zijn,
alsmede het aanleren van de vaardigheden die nodig zijn om statistische
analyses te kunnen uitvoeren.

Course Content

Na een inleiding over de wetenschappelijke methode en elementaire
statistische concepten, zullen onder meer de volgende onderwerpen aan
bod komen: correlatie, regressieanalyse, t-test, variantieanalyse
(ANOVA), factoriële ANOVA, ANOVA met herhaalde metingen en
non-parametrische technieken. Ook zal aandacht worden besteed aan de
wijze waarop de (psychometrische) kwaliteit van vragenlijsten bepaald
kan worden. Voor het uitvoeren van deze technieken zal het pakket IBM
SPSS Statistics gebruikt worden.

Teaching Methods

Urenverdeling: 18 uur hoorcollege, 145 uur zelfstudie/practicum, 5 uur
tentamen,

De studenten zijn binnen de grenzen van het programma vrij om de
opgegeven practicumopdrachten te doen waar en wanneer zij willen.
Tijdens de gehele cursusperiode is de docent te benaderen met vragen
over de stof. Een (wisselend) aantal keer per week zijn de facultaire
computerruimtes gereserveerd voor studenten die er de voorkeur aan geven
op de VU aan hun opdrachten te werken. Als daar behoefte aan is, zal
tijdens die gereserveerde periodes deskundige begeleiding aanwezig zijn.
Die behoefte zal via Canvas worden geïnventariseerd. Ook buiten de
gereserveerde periodes kan, wanneer er geen andere activiteiten gepland
zijn, van de computers in de onderwijsruimten gebruik worden gemaakt.
Let op: Om op de eigen computer aan de opdrachten te kunnen werken dient
het pakket SPSS te worden aangeschaft (dat kan vrij goedkoop via
surfspot.nl).

Method of Assessment

De cursus kent naast een eindtoets een praktische opdracht die ongeveer
halverwege de cursus moet worden ingeleverd. Alleen wanneer wordt
voldaan aan de eisen die voor deze opdracht zijn opgesteld, kan worden
deelgenomen aan de eindtoets. De eindtoets bestaat uit open vragen, waar
bij de beantwoording van de computer gebruik moet worden gemaakt.

Literature

verplicht:
Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics (5th Edition) – Andy
Field (ISBN 9781526419521)

General Information

Course Code B_STAT
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator drs. T. de Haan
Examiner drs. T. de Haan
Teaching Staff drs. T. de Haan
dr. J.R. Pijpers

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Computer lab*

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.

Target audiences

This course is also available as: