Taaltoets Nederlands

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Additional Information

Iedere student van een Nederlandstalige bacheloropleiding legt bij
aanvang van zijn eerste inschrijving voor het eerste studiejaar de
diagnostische VU-taaltoets Nederlands af.

De VU-taaltoets is gericht op de schrijfvaardigheid en bestaat uit de
onderdelen grammatica, spelling, woordenschat en structuur (formuleren).

De student die geen voldoende resultaat (beoordeling ‘midden’ of
‘hoog’) voor de VU-taaltoets behaalt, volgt de ‘Bijspijkercursus
Nederlands’ van het Taalloket.

Het eindcijfer voor het vak Academische Verkenningen wordt pas toegekend
als aan de Taaltoets is voldaan.

General Information

Course Code B_TAALTOETS
Credits 0 EC
Period P1
Course Level 0
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator
Examiner
Teaching Staff

Practical Information

You cannot register for this course yourself; your faculty's education office carries out registration