Theoretical Backgrounds PMT

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student heeft kennis van de theoretische achtergronden van
Psychomotorische Therapie (PMT) en Movement and Body Oriented Therapies
en is in staat relevante theoretische modellen kritisch te beschouwen.
De student heeft kennis van wetenschappelijk onderzoek naar relevante
theoretische concepten en effecten van bewegings- en lichaamsgerichte
interventies en heeft inzicht in de wijze waarop dit onderzoek
meegewogen wordt bij de ontwikkeling van richtlijnen voor behandeling.
op het gebied van de PMT. De student heeft kennis van
behandelstrategieën ten behoeve van specifieke doelgroepen en heeft
inzicht in de relatie hiervan tot de behandelde theoretische modellen.

Course Content

De student maakt kennis met de bewegingswetenschappelijke, medisch-
psychiatrische, (neuro)psychologische en sociaal-wetenschappelijke
achtergronden en onderbouwing van psychomotorische therapie.
Het belang van psychomotorische diagnostiek en psychomotorische
interventies bij psychiatrische en psychosociale problematiek wordt
besproken en kritisch geëvalueerd.
De betekenis van wetenschappelijk onderzoek voor theorievorming over en
profilering van bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies in het
algemeen en PMT in het bijzonder binnen de Geestelijke Gezondheidszorg
en aanverwante werkterreinen komt tevens aan de orde.
Daarnaast maken gastdocenten de invulling van PMT bij specifieke
doelgroepen en probleemgebieden inzichtelijk.

Teaching Methods

Contacturen 31 (3 tentamen, 28 college)
Zelfstudie 137 uur
Interactieve hoorcolleges, opdrachten en beeldmateriaal.
Indien mogelijk/wenselijk wordt een hoorcollege vervangen door een
werkcollege.

Method of Assessment

Tentamen met open eind en essay vragen.

Literature

Reader met artikelen en lijst met te downloaden artikelen.

Additional Information

Deze cursus maakt deel uit van de Minor Psychomotorische Therapie.

General Information

Course Code B_THEORIEPMT
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator dr. C. Emck
Examiner dr. C. Emck
Teaching Staff dr. C. Emck

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture