Applied Exercise Physiology

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het uitbreiden van inspanningsfysiologische kennis en het toepassen
daarvan op vraagstukken binnen de sport en gezondheid.

Course Content

De verhoogde energiebehoefte van het musculaire systeem als gevolg van
fysieke activiteit vraagt van verschillende fysiologische mechanismen
een zodanige actie dat homeostase van het interne milieu behouden
blijft. Het cardiovasculaire en respiratoire systeem spelen hierin een
cruciale
rol. De mogelijkheid van deze systemen om in te spelen op de belasting
bepaalt in hoge mate de inspanningstolerantie en/of gezondheid van het
individu. Er zijn vele factoren die het functioneren van het
cardiovasculaire en respiratoire systeem beïnvloeden. Te denken valt aan
trainingstoestand, voeding, klimaat, hypo- en hyperbare omstandigheden
en sportspecifieke omstandigheden. Daarnaast hebben chronische
aandoeningen aan de verschillende systemen grote invloed op de
inspanningstolerantie. Ten grondslag aan het functioneren van het
musculaire-, cardiovasculaire- en respiratoire systeem liggen de
moleculair biologische processen die aanmaak en afbraak van eiwitten
reguleren. Inzicht in deze processen maakt duidelijk hoe training en
adaptatie aan veranderende omstandigheden werkt. Ook klimatologische
omstandigheden hebben invloed op het functioneren van de mens. In deze
cursus
wordt aandacht besteed aan factoren die de inspanningstolerantie
bepalen, de moleculair biologische processen die trainingseffecten
reguleren en de thermofysiologie. De aandacht zal
liggen op hoe deze kennis toegepast kan worden binnen sport en
gezondheid. De cursus bevat practica waarin de student vertrouwd wordt
gemaakt met de interpretatie van integratieve cardio-pulmonaire
inspanningstesten, de thermofysiologie en moleculaire technieken.

Teaching Methods

De stof wordt aangeboden in de vorm van hoorcolleges in combinatie met
practica. Totaal 168 uur, waarvan 42 uur hoorcollege, 12 uur practicum,
111 uur zelfstudie en 3 uur tentamen.

Method of Assessment

tentamen
Schriftelijke tentamen met open vragen. De practica
zijn verplicht.

Entry Requirements

- 900115: Inleiding inspanningsfysiologie (deze kennis wordt bekend
verondersteld.)

- 900225: Training en prestatie (voorheen Trainingsfysiologie, code
900210 deze kennis wordt bekend verondersteld)

Literature

McArdle, Katch and Katch. Exercise Physiology: Nutrition, energy
and human performance. Williams & Wilkins, ISBN 1-6083-1859-1, 7th or
8th edition, 2010/2014.

Molecular Exercise Physiology: an introduction. Edited by Henning
Wakerhage. Routledge, 2014, ISBN 978-0-415-60788-9.

Materiaal aangeboden via Canvas.

Custom Course Registration

De indeling van werkgroepen/(computer)practica/tutorgroepen etc. vindt plaats via Canvas.

Recommended background knowledge

De student moet beschikken over basiskennis van de inspanningsfysiologie
(energiesystemen, cardio-pulmonair systeem, training).

General Information

Course Code B_TIF
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator dr. J.J. de Koning
Examiner dr. J.J. de Koning
Teaching Staff dr. R.T. Jaspers
dr. J.J. de Koning
prof. dr. H.A.M. Daanen

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Practical*

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.

Target audiences

This course is also available as: