History and Philosophy of Movement Sciences

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Aan het eind van de cursus kan de student…
- De bewegingswetenschappen in een historisch perspectief plaatsen;
- Kritisch reflecteren op teksten;
- Algemene schrijfvaardigheden toepassen in een wetenschappelijk
verslag.
- Enkele dominante visies op de ontwikkeling van wetenschappelijke
kennis (logisch positivisme, Poppers kritisch rationalisme, Kuhns
paradigmatheorie, Bauers knowledge-filter) beschrijven en deze toepassen
op de bewegingswetenschappen;
- Argumentatieve vaardigheden toepassen in een debat en in schriftelijke
opdrachten;
- Een ethische casus beschouwen.

Course Content

Wanneer je de historische achtergrond van een bewegingswetenschappelijk
probleem kent, begrijp je waar het vandaan komt en kun je het in een
breder perspectief plaatsen. De verschillende vakgebieden binnen de
bewegingswetenschappen roepen bovendien filosofische vragen op:
bijvoorbeeld naar vrije wil of determinisme, naar de manier waarop
kennis wordt geproduceerd en de beperkingen daarvan. Ook de vraag naar
de samenhang tussen de verschillende vakgebieden in de
bewegingswetenschappen leidt tot filosofische vragen: hoe verhouden ze
zich tot elkaar? Zijn er verschuivingen te constateren in de loop van de
tijd? Ligt een geïntegreerde theorie over beweging in het verschiet, of
is dat niet wenselijk? In dit vak maak je kennis met deze
wetenschapshistorische en –filosofische aspecten van de
bewegingswetenschappen.
In periode 4 geven gastdocenten inzicht in de historische ontwikkeling
van enkele vakgebieden van de bewegingswetenschappen, waaronder
fysiologie, biomechanica en perceptie. Daarnaast werk je aan een
wetenschappelijk werkstuk.
In periode 5 leer je de 20e eeuwse wetenschapsfilosofie kennen. Je maakt
kennis met de Logisch positivisten, Poppers kritisch rationalisme en
Kuhns paradigmatheorie. Bovendien schrijf je een beschouwing over een
ethische casus én oefen je argumenteren in een debat.
Bij dit vak wordt veel aandacht besteed aan argumentatie en
schrijfvaardigheden, omdat die van groot belang zijn voor je vorming als
wetenschapper. Er zijn diverse schrijfopdrachten waardoor je je
uitdrukkingsvaardigheden oefent. Je krijgt daarop feedback van je
medestudenten en van docenten.

Teaching Methods

-Hoorcolleges wetenschapsgeschiedenis en –filosofie.
-Werkcolleges in groepen van max. 20 studenten. Aanwezigheid is
in periode 4 verplicht; bij afwezigheid moet je een vervangende opdracht
maken.
-Zelfstudie: lezen literatuur, maken opdrachten in tweetallen en -
individueel, voorbereiden dispuut.

Method of Assessment

Het eindcijfer bestaat uit verschillende onderdelen, die verdeeld zijn
over de periode 4 en 5. Je moet alle opdrachten hebben gemaakt.
De cijfers voor de opdrachten tellen als volgt mee voor het eindcijfer:
- Wetenschappelijk werkstuk: 30%
- Samenvattende reflecties: 20%
- Ethische casus: 10%
- Presentatie argument in dispuut: 10%
- Opdracht/tentamen wetenschapsfilosofie: 30%

Tevens dien je te hebben voldaan aan het onderdeel peer review bij het
wetenschappelijk werkstuk.

Literature

- Klassieke teksten uit de bewegingswetenschappen (worden via Canvas
bekend gemaakt)
- Boek:
A.Halsema & E. Koster, Hoezo wetenschap? Korte inleiding
wetenschapsfilosofie bewegingswetenschappen. Amsterdam: VU-University
Press, 2012

Additional Information

De werkcolleges worden verzorgd door juniordocenten.

General Information

Course Code B_WETGSFIL
Credits 6 EC
Period P4+5
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator dr. I.M. van Hilvoorde
Examiner dr. I.M. van Hilvoorde
Teaching Staff dr. I.M. van Hilvoorde
drs. B.L. van Keeken

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture, Seminar*

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.

Target audiences

This course is also available as: