Introduction to Qu'ran and Sunna

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student kent op hoofdlijnen de ontstaansgeschiedenis, de indeling en
de thematiek van de Koran en de Hadith. Dat wil zeggen dat de student:
• beknopt uitleg kan geven over visies op de geschiedenis van de
Goddelijke openbaring in het algemeen en de openbaring van de Koran aan
de profeet Mohammed in het bijzonder;
• de ontstaansgeschiedenis, de verzameling en de verspreiding van
de Koranische tekst in hoofdlijnen kent;
• de westerse discussies en kritiek i.v.m de historische
ontwikkeling van de tekst van de Koran kent en hierop kan reageren op
een wetenschappelijke manier;
• de algemene kenmerken, inhoud, stijl en historische context van
de Koran in hoofdlijnen kent;
• fundamentele kennis omtrent de terminologie van de
Koranwetenschappen (en basiskennis van de Soenna en Hadith terminologie)
heeft;
• de geschiedenis en de ontwikkeling van de Koran- en
Hadithwetenschappen en de betreffende klassieke en moderne literatuur in
grote lijnen kent;
• een werkstuk van enkele pagina’s kan schrijven over de positie
van de Koran en de Soenna binnen de Islam.

Course Content

In deze cursus (met meer focus op de Koranwetenschappen) worden
gezaghebbende visies op de geschiedenis van de openbaring, de
verzameling en de ontstaansgeschiedenis van de Korantekst, de
betreffende kritiek, en de belangrijkste kernpunten en terminologie
binnen de Koranwetenschappen ʿulūm al-Qur'ān behandeld. De student
krijgt ook basiskennis van de positie van de Soenna binnen de Islam, het
ontstaan en de ontwikkeling van de Hadith wetenschappen, terminologie en
klassieke literatuur. In de module Hadith-wetenschappen zal meer
nadruk worden gelegd op de Soenna en Hadithmethodologie.

Teaching Methods

Hoor- en werkcolleges met schriftelijke opdrachten en tussentijdse
papers. Er wordt aandacht gegeven aan de interactieve deelname van de
studenten. Vragen worden aan het begin van het college besproken. In
aansluiting op elk hoorcollege-onderdeel wordt een werkstuk
gepresenteerd, in werkgroepen besproken en beoordeeld.

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen (80%); schrijfopdracht’ (20%)

Literature

Verplichte literatuur:
Al-A'ẓami, M., The History of the Quranic Text from Revelation to
Compilation, Leicester: UK Islamic Academy, 2003.
Leemhuis, F. "Koran"; "Soenna", in J. Waardenburg (ed.), Islam: Norm,
Ideaal en Werkelijkheid. Houten: Fibula, 20005 , pp. 54-74; 75-79.
(Canvas).
Ljamai, A., Inleiding tot de Studie van de Koran, Zoetermeer: Meinema,
2005, hoofdstukken 1, 2, 3 en 4 t/m p. 71.
Watt, M. (et al.), Bells Inleiding tot de Koran, Utrecht: de Ploeg,
1986, hoofdstukken 1 en 2 t/m p. 39.
Nederlandse Koranvertaling.

Aanbevolen literatuur:
Ali, M., Sirat Al-Nabi and the Orientalists, Madinah: King Fahd complex
for the Printing of the Quran, 1997 (Section IV: Receipt of Way).
Hamidullah, M., An Introduction to the Conservation of Hadith in the
Light of the Sahifah of Hammam ibn Munabbih, Kuala Lumpur: Islamic Book
Trust, 2003.
Verdere literatuur wordt voor aanvang van het college bekend gemaakt via
Canvas.

Additional Information

Maakt onderdeel uit van Academische Vaardigheden.
Aanwezigheid 80%.

General Information

Course Code G_INLKOSO
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Religion and Theology
Course Coordinator dr. Y. Ellethy
Examiner dr. Y. Ellethy
Teaching Staff dr. Y. Ellethy

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: