The Book: Print vs Online

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Deze cursus biedt inzicht in actuele ontwikkelingen in het
boekenbedrijf. Je krijgt antwoord op de volgende vragen: Welke invloed
hebben nieuwe media op de productie, distributie en receptie van het
boek? Wat verandert er in de uitgeverspraktijk met Printing on Demand en
self-publishing? Als artikelen en boeken via Open Access toegankelijk
worden, wie betaalt dan de rekening? Welke nieuwe mogelijkheden bieden
digitale edities voor wetenschappers en voor het brede publiek, en welke
eisen stellen ze aan makers en gebruikers? Zijn digitale ontwikkelingen
een bedreiging of een kans voor boekhandels en bibliotheken? Gaan mensen
anders lezen als ze een e-book gebruiken? Je leert de verschillende
argumenten te wegen. Aan het eind van de cursus ben je in staat om
weloverwogen deel te nemen aan het debat over de impact van
digitalisering op het boekenbedrijf en leesgedrag.

Course Content

De cursus belicht de digitalisering van het boek aan de hand van zeer
recente studies. Op basis van wetenschappelijke achtergrondliteratuur
(overwegend in het Engels), discussies in de media en
praktijkvoorbeelden (bijv. bestaande edities) krijg je inzicht in de
problematiek. Aan de hand van prikkelende stellingen (die aangereikt
worden door onderzoekers en professionals) leer je een eigen visie
hierop te formuleren. Door de cursus heen verzamel je argumenten om je
standpunt te onderbouwen; je legt hiervan een leesdossier aan. De cursus
wordt afgesloten met een debat over de stellingen. Er is aandacht voor
zowel de wetenschappelijke als de maatschappelijk-culturele aspecten van
het vakgebied en de beroepspraktijk. Hiermee is het vak tegelijk
onderzoeksgerelateerd en biedt het mogelijkheden voor loopbaan- en
arbeidsmarktoriëntatie.

Teaching Methods

Werkcolleges: één bijeenkomst van drie uur per week

Method of Assessment

De toetsing bestaat uit de volgende onderdelen: portfolio/leesdossier
(50%), deelname aan slotdebat (50%). Voor beide onderdelen moet een
voldoende worden behaald.

Entry Requirements

Geen.

Literature

De definitieve literatuurlijst wordt minimaal twee weken voor de cursus
via
Canvas bekend gemaakt. De teksten zullen digitaal beschikbaar zijn, het
is niet nodig boeken aan te schaffen.

Target Audience

Verplichte module voor studenten van de minor Aan de slag met
literatuur; keuzemodule voor andere geïnteresseerde studenten.

Additional Information

Je mag één college missen. Wie twee colleges mist, moet een vervangende
opdracht maken. Wie meer dan twee keer in deze periode afwezig is, kan
de cursus niet afronden. Als je een college niet kunt bijwonen, laat dat
dan van tevoren weten aan de docent.

Recommended background knowledge

Geen.

General Information

Course Code L_AABAALG067
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. P.H. Moser
Examiner dr. P.H. Moser
Teaching Staff dr. P.H. Moser

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar
Target audiences

This course is also available as: