Philosophy of Mind II

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student:
- krijgt kennis van en inzicht in een centraal probleem in philosophy of
mind
- kan verschillende filosofische posities rondom dit probleem tegen
elkaar afwegen
- weet wetenschappelijke inzichten te koppelen aan filosofische
afwegingen

Course Content

We bestuderen filosofie van de kleuren. Het is een belangrijk thema in
de hedendaagse philosophy of mind. Meerdere filosofische kwesties komen
aan de orde: het mind-body probleem, ontologie, perceptie versus actie,
atnropocentrisme, en categorisatie.

Teaching Methods

Hoor- en werkcollege

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen (100%).

Literature

M. Chirimuuta, Outside Color, MIT Press, 2015 (paperback 2017).
Geselecteerde aanvullende teksten

Target Audience

Bachelor studenten wijsbegeerte, bijvakstudenten

Additional Information

Voor meer informatie, zie t.z.t. de studiehandleiding van dit vak.

Recommended background knowledge

Afronding van het eerste Bachelorjaar van de opleiding wijsbegeerte.
Studenten uit andere studierichtingen moeten blijk kunnen geven van
enige filosofische voorkennis, b.v. door het hebben gevolgd van een
college wijsgerige vorming.

General Information

Course Code W_BA_PHMII
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator prof. dr. L.B. Decock
Examiner prof. dr. L.B. Decock
Teaching Staff prof. dr. L.B. Decock

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: