Complexe Analyse

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student kan bepalen of een complexe functie analytisch is (op een
complexe manier afleidbaar is) en kent de samenhang met de
Cauchy-Riemann vergelijkingen.
Zij kan met elementaire analytische functies zoals exp/log/sin/cos
rekenen.
Zij kan analytische functies langs een contour integreren met gebruik
van de stelling van Cauchy.
Zij kan Laurentreeksen berekenen en verschillende soorten van
singulariteiten bepalen.
Zij kan integralen met gebruik van de residustelling berekenen en dit
ook op reelwaardige integralen toepassen.

Course Content

Tijdens het college worden de volgende onderwerpen behandeld:
- complex differentieren en Cauchy-Riemann differentiaalvergelijkingen
- complexe integratie en de stelling en integraalformule van Cauchy
- elementaire eigenschappen van analytische functies
- singulariteiten, Laurent-ontwikkeling, residuenstelling
- toepassingen op gewone integralen

Teaching Methods

Hoorcollege (2 uur) en werkcollege (2 uur). Aanwezigheid is niet
verplicht.

Method of Assessment

Twee schriftelijke deeltentamens (40% + 60%, aan het einde van
respectievelijk periodes 4 en 5)

Literature

Churchill, R. V., & Brown, J. W.: Complex variables and applications.
Ninth edition, 2014, McGraw-Hill Book Co., New York

Target Audience

Bachelor Mathematics Year 2

Recommended background knowledge

Calculus 1+2, Analyse 1+2+3, Lineaire Algebra

General Information

Course Code X_400386
Credits 6 EC
Period P4+5
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. O. Fabert
Examiner dr. O. Fabert
Teaching Staff dr. O. Fabert

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: