Health Journalism: Analysis and Skills

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Deze cursus heeft de volgende doelen:

- je leert naar een gezondheidsjournalistieke tekst kijken vanuit het
perspectief van de maker (de journalist) en maakt kennis met de
overwegingen en mogelijke dilemma's die voor de journalist gelden; ◦je
weet met welke overwegingen journalisten rekening houden bij het maken
van een gezondheidsjournalistiek product;
◦je kunt de manier waarop deze overwegingen vorm hebben gekregen in het
uiteindelijke journalistieke product herkennen en in kaart brengen op
basis van een functionele analyse;

• je leert naar een gezondheidsjournalistieke tekst kijken vanuit het
perspectief van de lezer of gebruiker en maakt kennis met literatuur
over hoe lezers gezondheidsjournalistieke teksten waarderen en
interpreteren; ◦je leert gebruik maken van hardopdenkonderzoek om het
perspectief van de lezer te onderzoeken;
◦je leert om de resultaten van het hardopdenkonderzoek in verband te
brengen met de journalistieke tekst die je de lezer hebt voorgelegd;
◦ je bent in staat om op basis van je onderzoek zo gericht mogelijk
aanbevelingen te doen voor een gemotiveerde herschrijving;

Course Content

Tijdens de cursus Gezondheidsjournalistiek: Analyse en Vaardigheden leer
je om een gezondheidsjournalistieke tekst te onderzoeken als een talig
product (we spreken dan vaak over tekst als een vorm van 'discourse').
Je verdiept je daartoe in het perspectief van de maker en de lezer. Je
leert de structuur en de doelen van een gezondheidsjournalistieke tekst
herkennen en onderzoekt de specifieke talige vorm die de schrijver
gekozen heeft om de doelen of functies te verwezenlijken.
Ook verdiep je je in de begrijpelijkheid en waardering van teksten bij
de lezer, op basis van een kleinschalig onderzoek waarbij je gebruik
maakt van hardopdenkonderzoek. Op basis van je gecombineerde analyses
kom je vervolgens tot specifieke aanbevelingen voor je journalistieke
product. Die aanbevelingen leer je opstellen op basis van een workshop
die verzorgd wordt door een journalist. Gedurende deze cursus werk je in
groepsverband aan het onderzoek van een gezondheidsjournalistieke tekst.
De cursus wordt afgesloten met een werkstuk.

Teaching Methods

Colleges, werkcolleges/groepen, zelfstudie, groepsopdrachten,
presentaties en een eindwerkstuk.

Method of Assessment

Deze cursus bestaat uit 2 groepsopdrachten die met een cijfer beoordeeld
worden en waarvoor het gemiddelde meetelt voor je eindcijfer. Je kunt
deze opdrachten niet herkansen. De cursus wordt afgesloten met een
eindpresentatie en een eindverslag. De weging van de (deel)cijfers is
als volgt:
Week 2: Opdracht 1 (10%)
Week 4: Opdracht 2 (15%)
Week 6: Eindpresentatie (25%)
Week 7: Eindverslag (50%)

Literature

De literatuur wordt bij aanvang van de cursus op de Canvas site
bekend gemaakt en zal bestaan uit een collectie van wetenschappelijke
artikelen. Gedurende het onderzoeksproject gaan de studenten bovendien
zelf op zoek naar aanvullende literatuur die verband houdt met het
gekozen onderzoeksproject.

Target Audience

Onderdeel van de minor Communicatie over gezondheid voor derdejaars
bachelor Gezondheidswetenschappen, Gezondheid en Leven,
Biologie, Biomedische wetenschappen, Medische natuurkunde,
Communicatiewetenschap,
Communicatie- en Informatiewetenschappen, Nederlandse Taal &
Cultuur,Taalwetenschap, Rechten en keuzeonderwijs Geneeskunde.

Recommended background knowledge

Voorafgaande cursussen in de minor Communicatie over gezondheid.

General Information

Course Code AB_1101
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. J.M.W.J. Lamerichs
Examiner dr. J.M.W.J. Lamerichs
Teaching Staff dr. J.M.W.J. Lamerichs

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Study Group, Lecture
Target audiences

This course is also available as: