Media Ethics

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Je leert het veld van de media-ethiek kennen en de verschillende
ethische benaderingen daarbinnen. Je maakt kennis met kernwaarden binnen
de media-ethiek zoals objectiviteit, onafhankelijkheid, neutraliteit en
rechtvaardigheid. Aan de hand van actuele casussen krijg je inzicht in
het publieke debat en hoe dit debat zich verhoudt tot de vrijheid van
meningsuiting
en het functioneren van de democratische rechtstaat. Je leert
verschillende rollen en verantwoordelijkheden binnen het publieke debat
te onderscheiden: burgers, journalisten, media-professionals,
communicatieprofessionals.
Je bent in staat om een eigen normatieve visie te ontwikkelen op jouw
vak (journalistiek, mediaprofessional, communicatieprofessional). Je
weet in actuele situaties een gearticuleerd standpunt in te nemen,
daarbij verwijzend naar kernwaarden die voor jouw vak belangrijk zijn.
Je weet hoe je een betoog moet opbouwen en hoe je je eigen standpunt,
met steekhoudende argumenten, zowel mondeling als schriftelijk, kunt
verdedigen.

Course Content

Een professie is meer dan een set van vaardigheden of het opvolgen van
een aantal vuistregels. Het belichaamt ook een sociale praktijk waarin
specifieke waarden gerealiseerd worden. Wil je straks als journalist,
mediaprofessional of communicatieprofessional goed kunnen functioneren
en zelfstandig een positie kunnen innemen, dan zul je je bewust moeten
zijn welke waarden binnen jouw vak belangrijk zijn en hoe je tussen
verschillende paradigma’s kunt switchen. Daarom is het belangrijk dat je
leert reflecteren op de kernwaarden die in jouw vak centraal staan,
zoals objectiviteit, onafhankelijkheid, onpartijdigheid,
transparantie, eerlijkheid, rechtvaardigheid en maatschappelijke
verantwoordelijkheid. En ook welke betekenis deze kernwaarden hebben in
verschillende nationale en sociaal-politieke contexten (Europa,
Noord-Amerika, Azië). Daarnaast is het van belang om goed te weten hoe
de verantwoordelijkheid die jij als professional hebt, zich verhoudt tot
de verantwoordelijkheid van andere professionals. In dit vak leer je
welke rol je als professional in het publieke debat inneemt en welke
verschillende kernwaarden daaraan ten grondslag liggen. Ook leer je
zelfstandig een visie op je vak te ontwikkelen en deze visie met
argumenten te onderbouwen. Je leert met andere woorden wat het betekent
om verantwoordelijkheid te nemen voor je professionele handelen.

Teaching Methods

6 uur hoorcollege per week , 3 uur werkcollege per week, 2 uur tutorial
per week.

Method of Assessment

Groepsopdrachten (50%), individuele opdrachten (30%), individuele vragen
over literatuur (20%). Voor elk van deze onderdelen moet je minimaal een
5,5 halen.

Literature

Wordt later bekend gemaakt.

Target Audience

Bachelorstudenten CIW-Journalistiek

General Information

Course Code L_AABAALG205
Credits 6 EC
Period P6
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. G. Siertsema
Examiner dr. G. Siertsema
Teaching Staff dr. G. Siertsema

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: