Methods

2018-2019

Course Objective

• De student kent de methodologische principes achter drie hoofdsoorten
van empirisch onderzoek (experimenteel, survey en case-study);
• De student kan de kwaliteit van empirisch onderzoek van anderen
beoordelen;
• De student kan een empirisch onderzoek opzetten;
• De student kan de vertaalslag maken van onderzoeksvragen naar
getallen;
• De student kan getalsmatige informatie in het onderzoek van anderen
begrijpen.

Course Content

In een wetenschappelijke publicatie worden op grond van onderzoek
conclusies getrokken. In de empirische wetenschappen zijn die conclusies
gebaseerd op waarneming. Kritische consumenten van wetenschappelijke
publicaties (bijvoorbeeld studenten, journalisten, maar natuurlijk ook
andere wetenschappers) staan voor de taak om te beoordelen hoe plausibel
de conclusies zijn. Dat laatste betekent onder meer dat beoordeeld moet
worden of de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd en de gegevens die
zijn verzameld de conclusies die worden getrokken wel rechtvaardigen.
Deelnemers van de cursus Methoden maken zich het begrippenapparaat eigen
waarmee dergelijke beoordelingen op een systematische wijze uitgevoerd
kunnen worden.

Teaching Methods

Hoor- en werkcolleges, 3 x 2 uur per week

Method of Assessment

Multiple choice tentamen

Literature

Jackson, S.L. (2015). Research methods. A modular approach (Third
Edition). Wadsworth/Cengage Learning.

General Information

Course Code L_AABACIW108
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 100
Language of Tuition English
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. G. Mulder
Examiner dr. G. Mulder
Teaching Staff N.E. van der Sande MSc
dr. G. Mulder
dr. E. Maks
prof. dr. M.M.R. Coene

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: