Narrative Form in Media

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Kennis en inzicht: je raakt vertrouwd met een aantal narratieve
principes die veel in de media worden toegepast; je hebt inzicht in de
mogelijkheden en dilemma's die met hun toepassing gepaard gaan.

Toepassing: je kunt het gebruik van narratieve principes in
uiteenlopende genres (bv journalistieke verhalen, TV-commercials)
herkennen en analyseren.

Oordeelsvorming: je hebt inzicht in de effecten die narratieve principes
kunnen sorteren en je kunt ethische aspecten van hun gebruik afwegen.

Course Content

In talloze genres worden technieken toegepast die we kennen uit romans
en novellen. Het heeft namelijk veel voordelen om ergens 'een goed
verhaal van te maken'. De lezer zal eerder geboeid raken of zich laten
meeslepen, waardoor bepaalde informatie 'beter binnenkomt' en/of aan
overtuigingskracht wint. Mogelijke problemen zijn er ook. Bijvoorbeeld:
wat gebeurt er met 'de waarheid' of 'de feiten' als de journalist een
persoonlijke verteller wordt of zelfs een personage in het
nieuwsverhaal? Of: hoeveel vertrouwen hebben de consumenten eigenlijk in
de verhalen van de TV-commercials? In dit vak houden we ons bezig met de
aard van narratieve technieken en (in relatie daarmee) de effecten die
ze hebben, afhankelijk van genre en platform.

Teaching Methods

Hoorcollege (2 uur per week), werkcollege (2 uur per week).

Method of Assessment

Tentamen (50%), drie opdrachten (50%). De wekelijkse opdrachten moeten
worden ingeleverd (en geaccepteerd) om deelname aan het tentamen
mogelijk te maken. Weekopdrachten mogen onvoldoende zijn, maar kunnen
niet worden herkanst. Compensatie voor een onvoldoende voor één van de
onderdelen is mogelijk.

Literature

Wordt nader bekend gemaakt via Canvas.

Target Audience

Derdejaarsstudenten CIW van de afstudeerrichtingen Journalistiek en
Media-analyse.

Additional Information

Deze module is een verplicht vak in het derde jaar. Er geldt een
verplichte aanwezigheid voor de werkcolleges. Dit houdt in: afwezigheid
voor één werkcollege is toegestaan. Een tweede keer afwezig zonder nader
bericht betekent uitsluiting van het vak.

General Information

Course Code L_AABACIW304
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. L. Lagerwerf
Examiner dr. L. Lagerwerf
Teaching Staff dr. T. Groot Kormelink
dr. L. Lagerwerf
dr. M.J.E. van Tooren
drs. S.P. van der Lubben

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: