Bachelor Thesis Colloquium Communication and Information Studies

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Je hebt de nodige vaardigheden om een scriptie te kunnen schrijven.
Je hebt gereflecteerd op het scriptieproces.
Je bent in staat om het onderzoek van je medestudenten kritisch te
evalueren.
Je kunt je scriptieonderzoek vertalen naar een groter publiek.
Je hebt beroepspraktijkervaring opgedaan op het gebied van communicatie
en informatie, organisatie en/of wetenschap door het
organiseren van een wetenschappelijk congres.

Course Content

Het scriptiecolloquium loopt parallel aan het scriptietraject. Het
colloquium besteedt aandacht aan de vaardigheden die studenten nodig
hebben om een goed onderzoek te formuleren, op te zetten, uit te voeren
en hierover te rapporteren. Door middel van extra opfriscursussen
(bijvoorbeeld ‘literatuur vinden’, of ‘Endnote’), kritische feedback,
reflectiemomenten en popularisering van het onderzoek wordt het
scriptietraject geoptimaliseerd. Daarnaast sluiten de studenten hun
derde jaar af met een wetenschappelijk congres waarin zij de resultaten
van hun scriptieonderzoek presenteren aan elkaar, aan de docenten en aan
andere genodigden. Door het organiseren van het congres kunnen studenten
praktijkervaring opdoen op het gebied van 1) communicatie, 2)
organisatie en 3) wetenschap.

Teaching Methods

Werkgroepbijeenkomsten, zelfstudie, opdrachten, organiseren van een
wetenschappelijk congres

Method of Assessment

Actieve bijdrage aan de Bachelorscriptiewerkgroepen, Actieve bijdrage
aan organisatie van een wetenschappelijk symposium, Presentatie tijdens
het wetenschappelijk symposium,
Publiceren van een wetenschappelijke blog.

Entry Requirements

Alle vakken van jaar 1 en 2 dienen te zijn afgerond. Indien een vak uit
jaar 2, periode 4 niet is behaald, kan een student wel aan het
bachelorscriptiecolloquium deelnemen; hij of zij kan echter pas aan de
bachelorscriptie beginnen op het moment dat alle vakken uit jaar 2 zijn
behaald.

Target Audience

Derdejaarsstudenten CIW

Additional Information

Deze module is een verplicht vak in het derde jaar, en loopt deels
parallel met de bachelorscriptie. De module start met een
voorlichtingsbijeenkomst in januari of februari over het colloquium.
Waar en wanneer deze bijeenkomst plaatsvindt wordt op de Canvassite van
de opleiding CIW gecommuniceerd. Aanwezigheid bij deze bijeenkomst is
verplicht omdat er verschillende werkgroepen ter plekke worden
samengesteld.

General Information

Course Code L_AABACIWCOL
Credits 3 EC
Period P4+5+6
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. C.M.J. van Hooijdonk
Examiner dr. C.M.J. van Hooijdonk
Teaching Staff A. Boeynaems MA
dr. M.L.M.J. Vliegen
dr. C.M.J. van Hooijdonk
dr. L. Lagerwerf
dr. G. Mulder
dr. J.M.W.J. Lamerichs

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Seminar
Target audiences

This course is also available as: