Academic Skills

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Aanleren van vaardigheden op het gebied van het zoeken, beoordelen en
verwerken van informatie (zgn. informatievaardigheden) en het kritisch
lezen en schrijven van wetenschappelijke teksten.

Course Content

Deze cursus bestaat uit een aantal verschillende onderdelen, verdeeld
over tien modules. In de eerste reeks modules wordt aandacht besteed aan
het gebruik van bronnen en wetenschappelijke literatuur en aan het
onderscheid tussen verschillende publicatietypen. Daarnaast doet de
deelnemer praktische vaardigheid op in het zoeken van wetenschappelijke
literatuur met behulp van LibSearch (het online catalogussysteem van de
UB VU) en de belangrijkste (digitale) bibliografieën voor zijn of haar
vakgebied. Ook het zoeken naar informatie op het internet wordt
behandeld, en daarna gerelateerd aan de wijze waarop dergelijke
informatie
kan worden beoordeeld op bruikbaarheid in een wetenschappelijke context.
In de tweede reeks modules wordt aandacht besteed aan de wijze waarop in
een academische omgeving wordt omgegaan met informatie. Een belangrijk
aspect daarvan is het in de eigen tekst verwijzen naar, citeren van en
parafraseren van andere informatiebronnen. Voor dat verwijzen gelden
vakspecifieke regels, die in deze cursus worden geïntroduceerd en
geoefend. De derde reeks modules begint met het kritisch leren lezen
van teksten. Hierbij maakt de cursist kennis met kwaliteitscriteria voor
argumentatie in wetenschappelijke teksten en met technieken voor het
beoordelen van de kwaliteit van de argumentatie in teksten. Tenslotte
wordt aandacht besteed aan een aantal specifieke aspecten daarvan, zoals
de probleemstelling en de functie daarvan voor de rest van de tekst, de
structuur/opbouw van de wetenschappelijke tekst, en taalgebruik en toon.
Ook leert de deelnemer wat de meest efficiënte manier is om een
schrijftaak aan te pakken.

Teaching Methods

Start- en tussentijdse bijeenkomst. Verder zelfstudie, gestuurd door een
online cursus die grotendeels op afstand kan worden gevolgd.
Mogelijkheid voor communicatie met docent en medestudenten via Canvas en
email.

Method of Assessment

Vier toetsopdrachten. Deze moeten allemaal beoordeeld zijn als
voldoende.

Literature

Al het onderwijsmateriaal wordt online via Canvas beschikbaar gesteld.

Target Audience

Minorstudenten (vanuit HBO Logopedie) Taal en Gehoor

Additional Information

Het programma EndNote is geen standaard onderdeel van Windows. Het is
beschikbaar op alle VU-pc's. Informatie over thuisgebruik is beschikbaar
in Canvas.

General Information

Course Code L_AAMIALGACV
Credits 3 EC
Period P2
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator drs. E. Akkerman
Examiner drs. E. Akkerman
Teaching Staff drs. E. Akkerman
drs. B.F. Stuyvenberg

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar
Target audiences

This course is also available as: