Inferential Statistics

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Je kent de theoretische basis van beschrijvende en inferentiële
(toetsende) statistiek op toegepast niveau. Je hebt inzicht in de
mogelijkheden van het gebruik van digitale bronnen en/ of
gegevensbestanden in het kader van kwantitatief onderzoek.
Je hebt inzicht in en vaardigheid met de toepassingsmogelijkheden van
relevante ICT-methoden en -technieken bij het onderzoek aan dergelijke
bronnen en bestanden. Je bent in staat basistechnieken toe te passen
voor het beschrijven van steekproefgegevens. Je bent in staat
onderzoeksvragen te beantwoorden op
grond van een aantal inferentiële technieken (o.a. correlatie en
regressie, t-toets en variantieanalyse). Je bent in staat om op grond
van onderzoeksvragen en -opzet en controle van parametrische assumpties
de juiste inferentiële techniek te kiezen. Je bent in staat de
resultaten van statistische analyses conform de richtlijnen van de APA
te rapporteren.

Course Content

Behandeling van de fundamenten van beschrijvende en inferentiële
(toetsende) statistiek op toegepast niveau: beschrijving van
geobserveerde
scoreverdelingen en de elementaire technieken van het schatten van
effectgroottes en betrouwbaarheidsintervallen en toetsing van
nul-hypothesen.

Teaching Methods

Hoorcollege 2 x 2 uur p/w; Practicum 1 x 2 uur p/w.

Method of Assessment

Multiple choice tentamen en eindopdracht. Beide onderdelen tellen voor
50% mee voor het bepalen van het eindcijfer. Voor het tentamen en
eindopdracht moet minstens een 5.0 worden gehaald (het eindcijfer moet
gelijk zijn aan of hoger zijn dan 5.5).

Literature

Cumming,C. & Calin-Jageman, R. (2017). Introduction to the new
statistics. Estimation, Open Science, & beyond. New York/London:
Routledge.
ISBN: 978-1-138-82552-9 (paperback)
ISBN: 978-1-315-70860-7 (e-book).

Target Audience

2e jaars studenten Bachelor Communicatie- en informatiewetenschappen,
premasterstudenten Toegepaste Taalwetenschap

Additional Information

Premasterstudenten Toegepaste taalwetenschap mogen dit vak via
Afstandsonderwijs volgen. Zij dienen dit voor aanvang van de cursus aan
de docent door te geven.

General Information

Course Code L_CABAALG204
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. G. Mulder
Examiner dr. G. Mulder
Teaching Staff dr. G. Mulder
N.E. van der Sande MSc
M.G. de Bondt MSc

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: