French Language Skills 1

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Kennis van en inzicht in syntactische structuren van het Frans.
Uitbreiding van het vocabulaire.
Verwerving van strategieën als omschrijving en gebruik van synoniemen.
Deze cursus vormt één geheel met de cursus Taalvaardigheid Frans 2.
Einddoel van die cursus is niveau B2 van het Europees Referentiekader,
wat betekent dat je in eenvoudig, maar grammaticaal correct Frans kunt
communiceren over zaken die je vertrouwd zijn en je interesse hebben,
zoals je studie, je toekomstplannen, je hobby's. In deze eerste cursus
staat het opfrissen van je op het VWO verworven kennis van de grammatica
en het vocabulaire centraal. Het accent ligt op de receptieve
vaardigheden (lezen van korte informatieve teksten, luisteren naar korte
berichten), maar we zullen ook al oefenen met korte conversaties: denk
aan boodschappen doen, informatie vragen en beschrijvingen geven.

Course Content

Je krijgt les in en over het Frans. Daarbij wordt expliciet aandacht
besteed aan verschillende didactische vormen die gebruikt kunnen worden
bij het leren van een vreemde taal. Daarnaast zullen we zo veel mogelijk
aansluiten bij de actualiteit in Frankrijk en de Franse cultuur.
Afhankelijk van de groepsgrootte kan met specifieke voorkennis en wensen
van de deelnemers rekening worden gehouden.

Teaching Methods

Taalvaardigheidscolleges (4 uur per week).

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen grammatica (factor 2).
Mondeling tentamen (factor 1): gesprek van 20 minuten waarin de student
twee afbeeldingen moet beschrijven, een bekende (naar keuze uit een
aantal afbeeldingen die een week van tevoren op Canvas zullen worden
gezet) en een nieuwe. Het tentamengesprek wordt opgenomen.
Voor elk van beide tentamens moet tenminste een 5 worden behaald; voor
een voldoende eindcijfer moet het gewogen gemiddelde van beide tentamens
tenminste een 5.5 bedragen .

Entry Requirements

Minimaal Frans op eind VWO-5 niveau.

Literature

Wordt voor aanvang van de cursus op Canvas bekend gemaakt..

Target Audience

Deelnemers aan de minor Vreemde talen leren; overige belangstellenden.

Additional Information

Dit vak hoort bij de minor Vreemde talen leren. Deze minor is bij
uitstek bedoeld voor de student met interesse in het leren van talen die
daarnaast graag meer theoretische achtergronden wil bestuderen over het
proces dat daarbij doorlopen wordt door de leerder. Wanneer er minder
dan 10 studenten zijn, bestaat de kans dat het college niet gegeven zal
worden.
23.8.2018: Het college gaat in 2018-2019 niet door.

General Information

Course Code L_FAMIALG001
Credits 6 EC
Period
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. M.J.E. van Tooren
Examiner dr. M.J.E. van Tooren
Teaching Staff dr. M.J.E. van Tooren

Practical Information

You cannot register for this course yourself; your faculty's education office carries out registration

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: