Portuguese Language Skills 1

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Kennis en inzicht in klankstructuur, woordopbouw en syntactische
structuren van het Portugees. Opbouwen van basisvaardigheid conversatie
in het geschreven Portugees en het gesproken Braziliaanse Portugees.
Einddoel van deze cursus is niveau A1/A2 van het Europees
Referentiekader. Aan het eind van de cursus kun je communiceren in het
Portugees over eenvoudige en alledaagse zaken die een eenvoudige en
directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en
activiteiten betreffen. Je kunt bijvoorbeeld korte sociale gesprekken
voeren waarin je jezelf, je familie en andere mensen,
leefomstandigheden, opleiding of baan kunt beschrijven. Je bent in staat
om je te redden bij het doen van boodschappen en het vragen om
informatie of om een route ergens naartoe. Je kunt eenvoudige teksten
zoals aankondigingen en korte mails lezen. Ook kun je korte berichtjes
schrijven, zoals een mail aan een vriend of vriendin.

Course Content

Je krijgt les in en over het Portugees. Daarbij wordt expliciet aandacht
besteed aan verschillende didactische vormen die gebruikt kunnen worden
bij het leren van een vreemde taal. De instructietaal is Engels.

Teaching Methods

Taalvaardigheidscolleges (2 x 2 uur per week).

Method of Assessment

Mondeling en schriftelijk tentamen. Het eindcijfer is het gemiddelde van
die twee. Beide onderdelen afzonderlijk moeten met minimaal een 5.5
beoordeeld zijn.

Entry Requirements

Geen.

Literature

Wordt bekendgemaakt bij aanvang van de cursus.

Target Audience

Deelnemers aan de minor Vreemde talen leren en andere belangstellenden.

Additional Information

Dit vak hoort bij de minor Vreemde talen leren. Deze minor is bij
uitstek bedoeld voor de student met een passie voor het leren van talen
die daarnaast graag meer theoretische achtergronden wil bestuderen over
het proces dat daarbij doorlopen wordt door de leerder.

General Information

Course Code L_FAMIALG003
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. P.H.F. Bos
Examiner dr. P.H.F. Bos
Teaching Staff F.M.Z. Ziober

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar
Target audiences

This course is also available as: