Spanish Linguistic Skills 2

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Kennis en inzicht: Het vak brengt je basiskennis bij van de Spaanse taal
op iets gevorderd niveau. Je weet de benodigde grammatica, woordenschat
en socioculturele kennis op iets gevorderd niveau toe te passen om een
communicatief doel te bereiken. Je bereikt actieve taalvaardigheid op
niveau A2 en passieve taalvaardigheid op niveau B1.1 van het CEFR.
Toepassing van kennis en inzicht: je kunt zinnen en regelmatig
voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van
direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, woon-
en werkomgeving). Je bent in staat te communiceren over simpele en
alledaagse taken en in eenvoudige bewoordingen aspecten van je eigen
achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van
diverse behoeften beschrijven. Communicatie en leervaardigheden: je
leert omgaan met culturele verschillen.

Course Content

Aan de hand van de communicatieve methode Gente hoy 1 worden de
verschillende taalvaardigheden (luister-, lees-, spreek- en
schrijfvaardigheid) tijdens de colleges geoefend. De leesteksten gaan
o.a. in op culturele verschillen tussen Spaanssprekende landen. Tijdens
de colleges wordt de tweede helft van Gente hoy 1 behandeld. In het
algemeen worden er drie colleges gebruikt om één "Unidad" te behandelen.
We werken met een taakgerichte methode, dat betekent dat aan het eind
van een "Unidad" een taak wordt verricht: bijv. een land presenteren of
een recept schrijven. Er wordt verwacht dat de studenten actief meedoen
aan de activiteiten tijdens de colleges en óók erbuiten.

Teaching Methods

Werkcolleges (6 uur per week), met verplichte aanwezigheid.

Method of Assessment

De colleges worden afgesloten met een schriftelijk tentamen dat voor 70%
van het eindcijfer telt en drie mondelinge activiteiten die voor 30%
tellen. Als na de herkansing de cursus niet behaald is, vervallen alle
deelcijfers en moet het vak geheel opnieuw worden gevolgd. De cursus is
behaald als het schriftelijk tentamen hoger is dan 5,5 en ook het
gewogen gemiddelde minimaal 5,5 is.

Entry Requirements

Je moet Spaans 1 (L_HABACIW101) gevolgd hebben.

Literature

Martín Peris, E., Martínez Gila, P. en Sans Baulenas, Neus. 2013. Gente
hoy 1. Difusión (Intertaal): Barcelona.

Target Audience

2e jaars studenten Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen.

Additional Information

Voor deze module geldt een verplichte aanwezigheid. Studenten mogen max.
2 keer zonder kennisgeving afwezig zijn. Als ze niet voldoen aan de
aanwezigheidsplicht dan mogen zij niet deelnemen aan het tentamen. Deze
module geldt als voorkenniseis voor de derdejaarsmodules van de
afstudeerrichting Spaans en internationale communicatie.

General Information

Course Code L_HABACIW201
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator M.C. Ripa de la Concepcion MA
Examiner M.C. Ripa de la Concepcion MA
Teaching Staff M.C. Ripa de la Concepcion MA

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar
Target audiences

This course is also available as: