Spanish in Use

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

- De student bereikt een niveau B2.1.
- De student past grammatica, woordenschat en sociolinguïstische
competenties toe om in het Spaans te communiceren.
- De student kan schriftelijke teksten begrijpen over actuele
vraagstukken met verschillende standpunten.
- De student kan vloeiend en spontaan spreken met native speakers. De
student kan zijn mening verdedigen.
- De student kan duidelijke en gedetailleerde schriftelijke teksten
produceren over verschillende thema´s die hem/haar interesseren.
- De student breidt zijn culturele kennis over Spaanstalige landen uit.

Course Content

In dit vak werk je aan je gevorderde taalvaardigheid Spaans. Je bent op
weg van niveau B1 naar niveau B2. We besteden daarbij aandacht aan alle
vier de vaardigheden: spreken, luisteren, schrijven en lezen. Dit doen
we door met elkaar te oefenen in taakgerichte, communicatieve opdrachten
en door individueel aan opdrachten te werken (schrijfopdrachten,
presentatie). Ook besteden we aandacht aan de cultuur in Spaanstalige
landen.

Teaching Methods

Werkcolleges (4 uur per week), met verplichte aanwezigheid.

Method of Assessment

De colleges worden afgesloten met een schriftelijk tentamen dat voor 70%
van het eindcijfer telt, mondelinge activiteiten die voor 20% tellen en
één schriftelijke activiteit die voor 10% telt. Als na de herkansing de
cursus niet behaald is, vervallen alle
deelcijfers en moet het vak in zijn geheel opnieuw worden gevolgd. De
cursus is behaald als alle delen behaald zijn en het eindcijfer hoger is
dan 5,5.

Entry Requirements

Je moet de tweedejaarsvakken van Spaans en Internationale Communicatie
gevolgd hebben.

Literature

- Martín Peris, E., Martínez Gila, P. en Sans Baulenas, Neus. 2013.
Gente hoy 2. Difusión (Intertaal): Barcelona.
- R. Alonso Raya e.a. 2011. Gramática Básica del Estudiante de Español,
edición revisada. Difusión (Intertaal): Barcelona.
- Materiaal dat op college wordt uitgedeeld.

Target Audience

Derdejaarsstudenten Bachelor CIW, afstudeerrichting Spaans en
Internationale Communicatie.

Additional Information

Deze module is een verplicht vak in het derde jaar van de
afstudeerrichting Spaans en Internationale Communicatie. Er geldt een
verplichte aanwezigheid. Studenten mogen max. 2 keer zonder kennisgeving
afwezig zijn. Als ze niet voldoen aan de aanwezigheidsplicht dan mogen
zij niet deelnemen aan het tentamen.

General Information

Course Code L_HABACIW303
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator R.A.M. van den Heerik MA
Examiner R.A.M. van den Heerik MA
Teaching Staff R.A.M. van den Heerik MA

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar
Target audiences

This course is also available as: