Minor Inferential Statistics

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Je kent de theoretische basis van beschrijvende en inferentiële
statistiek op toegepast niveau.
Je kunt denken over en redeneren met die theoretische basis.
Je hebt inzicht in de mogelijkheden van het gebruik van digitale bronnen
en/of gegevensbestanden in het kader van kwantitatief onderzoek.
Je hebt inzicht in en vaardigheid met de toepassingsmogelijkheden van
relevante ICT-methoden en -technieken bij het onderzoek aan dergelijke
bronnen en bestanden.
Je bent in staat basistechnieken toe te passen voor het beschrijven van
steekproefgegevens en controle van statistische assumpties.
Je bent in staat onderzoeksvragen te beantwoorden op grond van een
aantal inferentiële procedures (o.a. schatten van effectgroottes en
betrouwbaarheidsintervallen en het toetsen van statistische hypothesen)
Je bent in staat de resultaten van statistische analyses conform de
richtlijnen van de APA te rapporteren.

Course Content

Behandeling van de fundamenten van beschrijvende en inferentiële
statistiek op toegepast niveau: descriptieve maten,
geobserveerde scoreverdelingen en de standaardprocedure van een
toetsing. Vervolgens komen de elementaire technieken aan de orde,
gericht op de evaluatie van betrouwbaarheid, relaties
en verschillen.

Teaching Methods

Practicum 2 x 2 uur p/w.
Studenten leveren wekelijks een praktijkopdracht in.

Method of Assessment

Multiple choice tentamen en eindopdracht. Beide onderdelen tellen voor
50% mee bij het bepalen van het eindcijfer. Voor beide onderdelen moet
minimaal een 5,0 worden behaald en het gemiddelde moet 5,5 zijn of
hoger. Voor het tentamen hebben deelnemers 90 minuten de tijd.

Literature

Cumming, G. & Calin-Jageman (2017). Introduction to the New Statistics.
Estimation, Open Science, & Beyond. New York/London: Routledge.

Target Audience

BA-studenten opstapminor Journalistiek.

General Information

Course Code L_NCBAALG007
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. G. Mulder
Examiner dr. G. Mulder
Teaching Staff dr. G. Mulder

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: