Communication and Impact Study

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Kennis en inzicht: in aansluiting op datgene wat je geleerd hebt tijdens
het vak
Communicatie en cognitie, vergroot je je inzicht in de effecten van
formuleerkeuzes op de kwaliteit van teksten, gegeven genre en teksttype.
Je leert ook welke analytische instrumenten van belang zijn bij
empirisch tekstonderzoek. Toepassen van kennis en inzicht: je leert
teksten te optimaliseren, op basis van analyse en op basis van je
inzicht in genre, teksttypen en formuleerkeuzes. Je past je kennis van
een aantal analytische instrumenten voor empirisch tekstonderzoek toe in
een eigen onderzoek naar de waardering van teksten door de doelgroep.

Course Content

In dit vak maak je kennis met de principes van 'evidence based
(re)writing', en oriƫnteer je je onder meer op het beroep van
tekstschrijver en tekstadviseur. Op basis van de kennis die je hebt
opgedaan in het vak Communicatie en cognitie, en aanvullende literatuur,
ga je
(individueel of in kleine groepen) aan de slag met theorie en praktijk
van tekstinterventie. Je oefent in het stellen van diagnoses bij teksten
die niet goed functioneren, en oefent met het maken van een
'herstelplan' voor zo'n tekst. Vervolgens herschrijf je vervolgens zelf
een problematische tekst tot een tekst die volgens alle theoretische
inzichten en kennis effectief zou moeten zijn. Of dat inderdaad zo is,
ga je vervolgens testen bij de doelgroep. Daarvoor is het nodig dat je
je de principes van empirisch tekstonderzoek eigen maakt en leert hoe je
die kunt toepassen.

Teaching Methods

Hoorcollege (1x2 uur per week); werkcollege (1x2 uur per week),
practicum (1 x 2 uur per week).

Method of Assessment

Opdrachten (50%) en een eindrapport (50%). Beide moeten met een
voldoende worden afgerond.

Entry Requirements

Je moet de vakken Methoden en Communicatie en cognitie gevolgd hebben.

Literature

De definitieve literatuurlijst zal op Canvas worden gepubliceerd.

Target Audience

2e jaars studenten Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen,
behalve diegenen die het profiel Toegepaste Taalwetenschap hebben
gekozen.

Additional Information

Deze module geldt als voorkenniseis voor de derdejaarsmodules van de
afstudeerrichting Communicatie in organisaties.
Bij werkcolleges en practica is aanwezigheid verplicht (80% van de
colleges). Indien de student hier niet aan voldoet, moet een extra
opdracht worden gemaakt.

General Information

Course Code L_NCBACIW211
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. G. Mulder
Examiner dr. G. Mulder
Teaching Staff
dr. G. Mulder

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: