Visual Rhetoric

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Kennis en inzicht
Je verwerft meer inzicht in de informatieverwerkingsprocessen die een
rol spelen bij verbale en visuele informatie.
Je bent bekend met de belangrijkste wetenschappelijk inzichten over
visuele metaforen of meerduidige afbeeldingen in persuasieve
communicatie. Je kent de effecten van de wisselwerking tussen tekst en
beeld in instructieve communicatie. Je verwerft meer inzicht in de
wetenschappelijke achtergronden die een rol spelen bij het samenstellen
van infographics.

Toepassen van kennis en inzicht
Je bent in staat om de informatieverwerking van verbale en visuele
communicatie in persuasieve communicatie en instructieve communicatie te
onderzoeken met de daarvoor geëigende onderzoeksmethodes.

Oordeelvorming
Je bent in staat om kritisch te reflecteren op de theorieën over verbale
en visuele informatieverwerkingsprocessen.

Oriëntatie op de beroepspraktijk
Je oriënteert je op de beroepspraktijk van ontwerpers van infographics
en ander grafisch communicatiemateriaal.

Course Content

In de media komen in toenemende mate visueel retorische figuren voor. In
deze cursus staan we stil bij deze ontwikkeling en plaatsen we hem in
een breder perspectief. De student wordt vertrouwd gemaakt met de
verschillende theorieën over visuele retoriek om aan de hand daarvan
zelf visuele figuren in verschillende tekstsoorten te analyseren en
bedoelde en onbedoelde effecten te onderzoeken.

Teaching Methods

Wekelijks een hoorcollege en een werkcollege (2 x 2 uur per week).

Method of Assessment

Tentamen (70%) en opdrachten (30%). Geen van de deelcijfers mag lager
zijn dan 5.

Literature

De lijst met wetenschappelijke artikelen wordt nader bekend gemaakt via
Canvas.

Target Audience

De cursus is bedoeld voor 3e jaars studenten Communicatie- en
Informatiewetenschappen: Media analyse

Additional Information

Aanwezigheid bij de werkcolleges is verplicht. Afwezigheid dient altijd
vooraf met opgaaf van reden bij de docent gemeld te worden. Bij 2 of
meer gemiste werkcolleges kun je uitgesloten worden van deelname.

Recommended background knowledge

Tweedejaarsvakken Communicatie en cognitie, en Reclame en visuele
communicatie.

General Information

Course Code L_NCBACIW308
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. C.M.J. van Hooijdonk
Examiner dr. C.M.J. van Hooijdonk
Teaching Staff R.A.M. van den Heerik MA
dr. L. Lagerwerf
dr. C.M.J. van Hooijdonk

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: