Bachelor Work Placement Communication and Information Studies

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het opdoen van ervaring met betrekking tot beroepshouding en
beroepsvaardigheden. Het
in praktijk brengen van academische kwaliteiten. De vertaling van
theorie
naar praktijk. Het opdoen van sociale vaardigheden (werkverhoudingen,
omgangsvormen, arbeidsuren, werktempo, het arbeidsproces).

Course Content

Je werkt minimaal twee maanden als stagiair in een organisatie
(bijvoorbeeld communicatiebureau, reclamebureau, overheidsinstelling,
culturele instelling, etc.) waar je mede-verantwoordelijk bent voor de
communicatie op verschillende platformen (televisie, radio, websites,
sociale media, folders, etc.) Je verricht activiteiten die relevant zijn
voor je studie en voor het stagebedrijf.

Teaching Methods

Afhankelijk van de afspraken die worden gemaakt tussen student,
VU-docent en begeleider van de stageverlenende instantie. Dit wordt
vastgelegd in een stagecontract.

Method of Assessment

Je sluit je stage af door een eindgesprek te houden met de stagementor
en de stagebegeleider. In dit eindgesprek wordt je stageverslag
besproken en wordt gereflecteerd op het leerproces dat je hebt
doorgemaakt tijdens de stage. Het stageverslag moet voldoen aan de
voorwaarden die in het facultaire document 'Stagevoorwaarden FGW' staan.
Het stageverslag bevat ook een verslag over je eigen onderzoek. Het
stageverslag wordt beoordeeld met 'goed', 'voldoende' of 'onvoldoende'.

Literature

Afhankelijk van de stageplek.

Target Audience

Derdejaars studenten CIW

Additional Information

Neem contact op met de
stagecoördinator (Charlotte van Hooijdonk; c.m.j.van.hooijdonk@vu.nl)
als je een stage hebt gevonden.

General Information

Course Code L_NCBACIWSTA
Credits 12 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. C.M.J. van Hooijdonk
Examiner
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Target audiences

This course is also available as: