Language in Context (blended learning)

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Je verkrijgt kennis van en inzicht in de basisbegrippen van de
taalwetenschap, en verwerft de vaardigheid om deze kennis toe te passen
bij het zelfstandig oplossen van eenvoudige taalkundige problemen. Je
verkrijgt enige elementaire kennis van de inhoud en de plaats van
taalkunde binnen het schoolvak Nederlands.

Course Content

In deze cursus laten we je kennis maken met een breed scala aan
verschillende onderzoeksdomeinen binnen de taalwetenschap. Die domeinen
gaan zowel over het taalsysteem (zoals klanken en woordvorming) als over
het gebruik en de toepassing van taal (bijvoorbeeld taalcontact en
pragmatiek). Ook speelt de manier waarop we taal verwerven en verwerken
hierbij een rol (moedertaalverwerving, taalstoornissen). Per module
staat één domein centraal en we bestuderen dat domein aan de hand van de
rol die het speelt in onze samenleving. Taal speelt namelijk een
constante rol in ons dagelijks bestaan. Het cursusboek is in het Engels,
zodat je ook de internationale terminologie leert kennen. Wel zijn er
naast de
Engelse oefeningen ook Nederlandse oefenvragen beschikbaar, omdat het
leuk is te oefenen met de taal die voor velen de moedertaal is.
Bovendien is de link met de schooltaalkunde zo iets makkelijker gelegd.

Teaching Methods

Zelfstudie met vragenuurtje. Er is één inleidend college.

Method of Assessment

Tentamen (multiple choice)

Entry Requirements

Geen

Literature

Language Files. Materials for an Introduction to Language and
Linguistics, uit 2017 (11e editie). Editors V. Mihalicek en C.
Wilson (Columbus: Ohio State University Press).
Naast dit handboek bestuderen
we een tweetal hoofdstukken uit Taal in gebruik van Theo Janssen en
anderen (uit 2002). Deze hoofdstukken zijn in pdf beschikbaar.

Target Audience

Bachelorstudenten Literatuur en Samenleving (Nederlands) die zich met
behulp van de Schoolvakminor voorbereiden op de Educatieve master
(specialisatie Nederlands).

Additional Information

Dit vak maakt deel uit van de Schoolvakminor Taalkunde en taalbeheersing
Nederlands

General Information

Course Code L_NCPMSVN001
Credits 6 EC
Period P3
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. M.L.M.J. Vliegen
Examiner dr. M.L.M.J. Vliegen
Teaching Staff dr. M.L.M.J. Vliegen

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar
Target audiences

This course is also available as: