Data Journalism

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student vergaart kennis van en inzicht in:

wat datajournalistiek is;
hoe en waar datajournalistiek kan worden ingezet;
hoe je (grote hoeveelheden) data kunt verzamelen;
data (numeriek en talig) kunt manipuleren en analyseren;
hoe je de data correct, inzichtelijk en aantrekkelijk visualiseert;
welke software je in het proces kunt gebruiken;
welke experts je moet inschakelen voor specifieke (deel)taken;
wat je (nog) niet weet en/of kunt en waar je die kennis en vaardigheden
kunt opdoen.

De student krijgt vaardigheid in:

het vinden, selecteren en verzamelen van data;
het bewerken, ordenen en analyseren van data in verschillende formaten;
het werken met numerieke data, met name in Excel;
het werken met ongestructureerde, tekstuele data, met o.a.
taaltechnologische software;
het visualiseren van resultaten met behulp van Excel en
softwarepakketten.

Daarnaast leert de student in een team (met weinig tijd) aan een kleine
opdracht te werken en daarover schriftelijk en mondeling te rapporteren.

Course Content

In deze cursus maken studenten kennis met datajournalistiek. Data is
tegenwoordig in zeer grote hoeveelheden beschikbaar. Daar kunnen
journalisten gebruik van maken. Maar je moet die data dan wel weten te
vinden. Beschik je eenmaal over grote hoeveelheden relevante data, dan
is het niet eenvoudig die informatie daaruit te halen. De hoeveelheden
zijn te groot om door te lezen. Je zult de data dus met de computer
moeten onderzoeken, ordenen en analyseren. Datavisualisatie heeft
daarbij twee doelen: het helpt
je de data te analyseren zodat je verhalen kunt ontdekken en het helpt
je de lezer te vertellen wat er aan de hand is. Big data en
datavisualisatie schept nieuwe mogelijkheden en creƫert nieuwe
valkuilen.

In deze cursus krijg je antwoord op de volgende vragen:
- Wat is de relevantie van data mining voor journalisten?
- Hoe kom je aan je bronnen?
- Wat zijn de methoden en technieken?
- Hoe kun je de resultaten interpreteren en visualiseren?
- Hoe werkt datajournalistiek in de journalistieke praktijk?
- Wat zijn de morele aspecten van het werken met big data?

We behandelen eenvoudige technieken om zelf data te bevragen en we gaan
in op meer geavanceerde text mining. Natuurlijk is er ook aandacht voor
zogenaamde gestructureerde data, die je in spreadsheets en databases
vindt. Studenten leren werken met Excel. In week 3 en 4 krijg je vooral
met tekstuele data te maken. Week 5 is voor verdieping en reflectie en
in de laatste week gaan we visualiseren.

Wekelijks krijgen studenten een opdracht. Sommige opdrachten worden in
groepjes gemaakt en daarover moet gerapporteerd worden. De eindopdracht
is individueel.

Teaching Methods

hoorcolleges, interactieve werkcolleges en practica, in totaal 4 uur per
week.

Method of Assessment

Groepsopdrachten en een individuele eindopdracht. In de opdrachten wordt
getoetst of de studenten data kunnen vinden, bewerken, analyseren,
visualiseren en of ze met data en passende visualisatie een verhaal
kunnen vertellen. De groepsopdrachten samen tellen voor 50% mee en de
eindopdracht telt ook voor 50% mee. Beide onderdelen moeten voldoende
zijn.

Entry Requirements

Je moet Journalistieke Vaardigheden Tekst en Journalistieke Vaardigheden
Beeld gehaald hebben. Je moet de overige tweedejaarsvakken van de
afstudeerrichting Journalistiek gevolgd hebben.

Literature

Gray, Bounegru and Chambers (eds.) (2012), The Data Journalism Handbook,
http://datajournalismhandbook.org/
Aanvullende literatuur word op de bijeenkomsten en in de digitale
leeromgeving bekend gemaakt.

Target Audience

Derdejaarsstudenten CIW, afstudeerrichting Journalistiek.

Additional Information

Deze module is een verplicht vak in het derde jaar van de
afstudeerrichting Journalistiek. Er geldt een verplichte aanwezigheid.
Studenten die minder dan 80% van de contacturen aanwezig zijn, worden
niet tot de eindopdracht toegelaten.

General Information

Course Code L_PABACIW301
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. E. Maks
Examiner dr. E. Maks
Teaching Staff dr. H.D. van der Vliet
dr. E. Maks

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture, Practical
Target audiences

This course is also available as: